david bohm

stylebrisbane stylebrisbane
kuantum boşluğunun farklı bir versiyonu olan "nedensel kuantum teorisini ve meşhur "saklı düzeni" ortaya çıkaran fizikçi.

tv'de izlediği bir deneyde şunu görmüştür; bir mürekkep damlası bir gliserin silindirine sıkıştırılır ve silindir döndürülür. o esnada mürekkep tekrar aynı hale dönemeyecek şekilde yayılmış ve gliserine karışmıştır. bir başka deyişle mürekkep damlasının düzeni dağılmıştır. buna karşılık silindir tekrar aynı duruşa getirildiğinde, mürekkep tekrar bir damla halini almaktadır. bohm'un düşüncesine göre bu deney, görünür düzenin güzel bir göstergesidir.

bu konsepti bohm kuantum alanına uygulamış ve saklı düzenin sürekli bir değişim durumunda olan sayısız dalgadan oluşan bir alan olduğunu öne sürmüştür. bu alana da "kuantum potansiyeli" adını vermiştir.