david lloyd george

düzen ve kargaşa düzen ve kargaşa
birinci dünya savaşının yaşandığı yıllarda ingiltere'nin başbakanlığını yapmış olan zat. türklerin uygarlık için habis bir ur olduğunu ve orta asya'nın karanlıklarına sürülmeleri gerektiğini söylemiştir.
radula radula
"insanlık tarihi bir kaç yüzyılda bir ancak dâhi yetiştiriyor. şu talihsizliğe bakın ki o dâhi bugün türkiye'de doğmuştur.."
atatürk'ü ve o dönem yaşananları bu kadar güzel özetleyen bir sözün sahibidir.. her ne kadar türkler'e karşı tavrıyla adını tarihe "şerefsizin önde gideni" olarak yazdırmışsa da görünen o ki yiğidi öldür hakkını yeme ilkesini benimsemiş bir insanmış.
emir arslan emir arslan
1. dünya savaşı sırasında ingilterenin başbakanlığını yapmış şahsiyet. sömürgelere giden yoldaki en büyük engel olan türkleri ortadan kaldırmak için yunanistana aşırı derecede güvenmiş ve tüm siyasi kariyerini bu savaşa bağlamıştır.
azwepsa azwepsa
""ne yapalım...yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir.şu talihsizliğe bakınız ki o büyük dahiyi yüzyılımızda türk milleti yetiştirdi." gibi bir söz sarfetmiştir ama bir önceki yüzyılın dahisi de gene türk milletinin başındaydı. onu atladıysa ayıp etmiştir.*
renegado renegado
kendisi ingiliz tarihinde ilk galli başbakandır.türklere olan düşmanlığını irlanda'nın kurtuluşu için çalışan liberal gladstone'dan ve sonrasında yakın dostu olan yunan başbakanı venizelos'tan aldığı rivayet edilir.
mır mır mır mır
1919 yılında türkler için ; 'türkler ulus olmak bir yana bir sürüdür. devlet kurmalarının ihtimali bile yoktur... yağmacı bir topluluk olan türkler bir insanlık kanseri , kötü yönettikleri toprakların etine işlemiş bir yaradır.' diyen ingiltere başbakanı. mustafa kemal atatürk için de 'asi ve maceracı bir general' ifadesini kullanmıştır.

kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra anadolu'daki başarışızlığı gerekçe gösterilerek verilen gensoru ile başkanlıktan düşürülen lloyd george kendini savunmak için şu sözleri sarfetmiştir: ' arkadaşlar! yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. şu talihsizliğe bakın ki o dahi çağımızda türklere nasip oldu ve benim karşıma çıktı.' diyerek asi ve maceracı gördüğü mustafa kemal'e karşı aldığı yenilgiyi ve türklerin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır.
tarkovsky tarkovsky
ya gerçekten saftır ya da türk milletinin saf göstermeye çalıştığı insandır. zira einstein'in yaşadığı bir çağda, "yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir, şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi çağımızda türk milletine nasip oldu" sözünü söylemenin başka açıklaması yoktur.
yanlış tabakada ortaya çıkan fosil yanlış tabakada ortaya çıkan fosil
hep yanlış ata oynayan zamanın başbakanı..

birinci dünya savaşı sonrasında yunanistan ile anadolu hükümeti arasında yaşanılanlarda gitmiş yunanlılara oynamış, dibine kadar kaybetmiştir.

daha sonrasında otuzlarda hitler iktidara geldiğinde almanyayı ziyaret etmiş ve ziyareti dönüşünde "hitler ve onun kurduğu almanya'nın başka ülke toprakları üzerinde bir ilgileri yoktur" diye yazı yazmıştır....
nautilus nautilus
mustafa kemal atatürk ün siyasi hayatını bitirdiği bir ingiliz politikacıdır.

çanakkale krizi (the chanak affair) nde, dünyada hiç bir ülkeden yardım alamamış, 9 eylül 1922 de izmir e giren muzaffer türk ordusuyla baş başa kalmıştır. o sırada, ingiltere, zaten irlanda yı kaybetmiştir. dominyonlar ilk defa bu olayda ingiltere ye baş kaldırmıştır.

lozan da da yaptığı boş tehditler dikkate alınmamıştır.