davye

pulpi pulpi
kesiciler premolarlar molarlar ve 20 yaş dişleri için değişik formları olan- alt ve üst çene için değişen metal diş aleti...