days of wine and roses

kart horoz kart horoz
ancak 33 yıl hayatta kalabilmiş ingiliz şair ernest dowson'ın şiiri:

they are not long, the days of wine and roses:
out of a misty dream
our path emerges for a while, then closes
within a dream.

gülener kırnalı çevirisi şöyledir:

uzun sürmez bu şarabın ve güllerin günleri:
bulanık hayalimizde
bir yol beliriverir ve tekrar yok olur
bir rüyanın içinde.

edit: şöyle daha güzel gibi:

uzun sürmez bu şarabın ve güllerin günleri:
belli belirsiz bir yol önümüzde
belirivermiş de hemen yok olmuş gibi
bir rüyanın içinde.