deist

1 /
finarod finarod
bir yaratıcının olduguna inanan fakat bu yaratıcının ilahi dinlerde betimlenen yaratıcıdan farklı bir yaratıcı oldugunu düşünenlere verilen ad. deistler insan - din - yaratan üçgenini reddederler.
cerceve cerceve
dinler yerine aklını yol gösterici kabul etmiş insandır. çünkü aklı, tanrı'nın ona verdiği yegane yol göstericidir. sanıldığının aksine müslümanlığı, hıristiyanlığı ya da herhangibir dini benimsemiş insanlardan çok daha insancıl, tanrısını seven insanlar olmaları mümkündür ki eğer bunu yapıyorlarsa akılları bunu işaret etriği için yapıyorlardır, dinleri emrettiği için değil. kendini deist olarak nitlendiren kimi insanlar da, din, ibadet, vs'den kurtuluş, ya da ateizme giden bir durak olarak görürler ki bu kişilerin ayrı bir kategoride değerlendirilmeleri daha isabetli olacaktır.
nuvalo nuvalo
müslüman, hıristiyan, musevi olup ta ibadet namına hiç bir şey yapmayan insanlarla aynı yaşam tarzına sahip olan ama bunu düşüncelerinde oturtabilmiş insanlara verilen isim.
zinzoline zinzoline
genel yargının aksine bu kimseler allahsız değillerdir. tam tersine yalnızca yaratıcıya inanırlar. din ayrımını reddetmiş, herkesin tanrıya ulaşma yolunun farklı olduğuna inanan kimselerdir.
tangocu kedi tangocu kedi
din adı altında o veya bu şekilde yüzyıllardan beri insanların birbirlerini kesmelerinden gına gelmiş insan modelinin seçtiği yoldur.merhametini ve insanlığını başkalarına kullandırtmadan tanrıyı kalbinde bulmaya çalışan varlıktır.
cynsure cynsure
islamiyetteki bir çok tarikata inanan kişide özünde deisttir. lakin bu tarikatlar islam dinini temel alsa da bir çok ibadet ve ritüel açıdan farklılık gösterirler. kimse gidip ibadeti farklı yapıyorlarsa onlar müslüman değil demesin bu mantığa göre ne şiiler ne aleviler ne de caferiler müslüman olmaz. yalnızca sünniler ya da hanefiler müslüman olur dersiniz ve orada da çuvallarsınız tabii bir şiide yalnızca şiiler müslümandır diyecektir bu durumda. deist olan kişi ahlaklı olmak için ya da iyilik yapmak için dine ihtiyaç duymaz.
mare nostrum mare nostrum
üniversitede sınıf arkdaşlarımın hiçbirinin ne olduğunu bilmediği benim şaşırıp kaldığım, ben bildiğim için gerisinin şaşıp kaldığı kelime
ne olursan ol kendin olma dünyası bu ne olursan ol kendin olma dünyası bu
hani herkesin ağzında olup da kimsenin uygulamadığı "laiklik" kavramı vardır. din içerisinde laiklik olmaz demiyorum ama insanoğlu bunu biraz zor beceriyor işte. işin içine insan ve kurallar girince bazı şeyleri uygulaması ve kabul edilmesi zorlaşıyor. her dinin içinde barındırdığı banaz, yobaz, gerizekalı, akıl yürütmeye üşenen varlıklarından tiksinirler. asla dinlere karşı bir düşmalıkları yoktur. kin beslemezler. deizm gibi bir kalıba sokup tanımlamak da ne derece mümkün bilinmez ama özgürlüklerin tanımıdır.
bir açıdanda herkes kendi dininin peygamberi olabilir. ama kimsede kalkıp kendine mürid toplama uğraşında değildir. öyle vahilerle de uğraşılmaz. öyle yazılı laflı dinle de pek ilgilenmezler.
1 /