derin limbik sistem

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
stylebrisbane
hipokampus ve amigdala.

motivasyonu organize eder, yüksek dereceli duygusal anıları depolar, insanlararası bağ kurmayı destekler (onaylar, teşvik eder), libidoyu düzenler, aklın duygusal ayarını sağlar.

beyin merkezinin yakınında yer alır ve ortalama bir ceviz büyüklüğündedir.

yeterli ve dengeli çalışmadığında; toplumdan soyutlanma, düşük motivasyon düzeyi, olumsuz düşünce ve davranışlarda artış, içe kapanma, depresyon ortaya çıkar.
çilingir
beynin merkezinin yakınlarında yer alır. ceviz büyüklüğünde bir hacme sahiptir. insan davranışı ve yaşayışları konusunda çok önemli işlevlere sahiptir. evrimsel açıdan bakıldığında burası hayvanların duygularını açıklamalarına ve hissetmelerine olanak sağlayan memeli beyninin daha yaşlı bir kısmıdır. özellikle insanlarda bulunan çevredeki beyin korteksinin evrimi bize sorun çözme, plan yapma, düzenleme ve rasyonel düşünme kapasitesi kazandırmıştır.

beynin bu kısmı duygusal ayarı sağlama işlevi görür. derin limbik sistem az etkin olduğunda genellikle daha olumlu ve umutlu bir ruh hali içinde oluruz. ısındığında veya aşırı etkin olduğunda ise olumsuzluk devreye girer.