dert anlatıp tavsiye alınca uygulamayan tip

mama said mama said
belki çok yakın arkadaş. belki değil. biri gelip size dert yanıyor. siz bir güzel dinleyip tavsiyede bulunuyorsunuz. değil denemek tavsiye için teşekkür bile etmiyor. derdini anlatıp gidiyor. 2 gün sonra yine aynı dertten geliyor.
kronik dert anlatıcı tip bunlar. uzak kaçmalı.