dev yol

tarkovsky tarkovsky
öyle bir zamana geldik ki, toplumsal belleğimizin ömrü 30 seneden ileri gitmiyor. cumhuriyetin yaşı belki 90 a yaklaştı ama bu tarihi 1980 den önce ve sonra olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor.

80 döncesi, günümüz insanının haberdar olmadığı, kulaktan dolma, ezber bazı deyimlerle açıklanmaya çalışılan dönemdir. dar bir pencereden sağ-sol çatışması ile basite indirgenerek anlatılır. 80 darbesinin amacının da bu "anarşiyi" bitirmek olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikirdir.

oysa unutturulmaya çalışılan, üzeri örtülen, egemen zümrenin bir tavşan gibi korktuğu bir gerçeklik vardır bu hikayenin altında. o devrimci-yol gerçeğidir.

1980 askeri darbesi, binlerce militanı, milyonlarca sempatizanı, yeni paylaşımcı-dayanışmacı kamusal alanlar oluşturan direniş komiteleri, istanbul da 150 bin tiraja sahip (şehrin nüfusunun 1/8 inin okuduğu anlamına gelir) dergisiyle dev-yol örgütüne karşı doğrudan yapılan bir saldırıdır.

devrimci yol, marksizmin diyalektiği ışığında mahir çayan' ın siyasi mirasını sahiplenmiş bu ülke tarihin en aydın jenerasyonu yaratmış, en kitlesel eylemlere imza atmış, oluşturduğu direniş komiteleriyle devlet destekli faşist teröre karşı gelebilmiş sosyalist/devrimci bir örgüttü.

işte bu örgüt 77-80 arası özellikle demirel faşizminin tüm saldırılarına göğüs germiş ve sistemi darbeye zorlayacak boyutta ekonomik duruma paralel olarak çok güçlü bir siyasal buhran yaratabilmiş bir organizasyondu. bu devrimci pratiği halının altına süpürmek için 80 darbesinin gerekçesi olarak gösterilen "sağ-sol çatışması" gevezeliğini bir kenara bırakın artık. kendini devrimci olarak tanımlayan her kişinin, 1980 darbesini anlaması için dev-yol tarihini incelemesi gerekir. devrimcilerin üzerine silahla yollanan ülkücüler ve onlara karşı geldiği için darbe ile karşılaşan devrimcilerin, dev-yolcu ların haklılığı o zaman anlaşılacaktır.

edit: imla
bu başlıktaki 16 giriyi daha gör