dev yol

abruzzi abruzzi
80 darbesiyle kadroları hapse girmiş,90ların başlarında dışarı çıktıklarında yeniden sürecini başlatmış ve yeniden dergisini çıkarmaya başlamışlardır.ardından 1996 yılında ödp nin kurulumunda bulunmuşlardır.
hose kutinyo hose kutinyo
amblemi yumruklu yıldız olan 1 mayıs 1977 tarihinde yayına başlayan devrimci yol dergisi çevresinde oluşmuş örgütlenme. solun etkili bir politik özne olduğu 70'li yıllarda türkiye devrimci hareketleri içerisinde en geniş kitleye ulaşan örgüt. devrimci yol dergisinin tirajının 150-200 bin civarında olduğu söylenir. uluslararası sosyalist hareketteki bölünmelerde sovyetik veya maocu kampta yer almayarak türkiye'ye özgü bir sosyalizm modelini ve mahir çayan'ın tezlerini savunmuşlar , temel siyasi amaçlarının proleteryanın öncü savaşçı partisinin oluşturulması olduğunu bildirgeyle ilan etmişlerdir.

dönemin koşullarını diğer sol örgütlenmelerin aksine iç savaş olarak tanımlayan hareket buna uygun olarak faşist saldırılar karşısında halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan direniş komiteleriyle önemli bir kitleselliğe ulaşmıştır. özellikle fatsa'da direniş komiteleri halk komitelerine evrilmiş ve bağımsız belediye başkan adayı fikri sönmez'in belediye başkanı seçilmesiyle türkiye tarihinin ilk sosyalist yerel yönetim deneyimi yaşanmıştır.

12 eylül darbesiyle birlikte yönetici kadrolarının ve üyelerinin büyük bölümü tutuklanmış, çatışmalarda öldürülmüş ve idam edilmiştir. darbe sonrası örgütçe kır gerillası faaliyeti başlatıldıysa da yaşanan iç tartışmalar ve gerillanın 12 eylül rejimi karşısında sonuç alamaması sebebiyle seksenlerin ikinci yarısına girilirken gerilla faaliyetleri de bitirilmiştir.

1990'ların başında örgüt merkez komitesinin cezaevinden çıkmasıyla başlayan tartışma süreci sonucunda devrimci yol geleneğinden gelen insanların büyük bülümü yasal parti kurulması noktasında birleşmiş ve ödp içerisinde yer almışlardır.
umut taciri umut taciri
vakti zamanında heyecanlarına yenik düşmüş garipler şimdi mahkemenin beraat kararı verince alkışlar hale gelmiştir! 12 eylül darbesinin insanlara neler neler yaptırdığını bizlerin gözüne sokmuştur! vay be! nereden nereye... bir dönem adalet dağıtanların şimdi adalet dilenir ve adaletsiz olduğunu savunduğu 100lerce sayfalık analizler yaptığı türkiye mahkemelerini alkışlamak tuhaf vallahi tuhaf... sonra da derler ki biz masa başında ülke kurtarmıyoruz! mücadele ettiğin zamanında bedel ödediğin sana bedel ödettiren bu mahkemeleri alkışlamak neyin sonucudur hocam?
pool of sorrow pool of sorrow
70'li yılların sonunda sadece ankara'da milislerine dağıttığı silah sayısının on bin civarı olduğu rivayet edilen örgüttür.

günümüze nazaran enteresan bir örgütlenme şekli varmış. örneğin bir taşra köyünün kahvesine rasgele dergi yollarlarmış. aradan 2-3 ay geçince köyden 5-10 genç gelir "biz dev-yol'cuyuz tanışmaya geldik" derlermiş.

enteresanmış. büyükler anlatır halen böyle gıpta ile. bir de arada oğuzhan müftüoğlu'na bolca küfür ederler.
tarkovsky tarkovsky
öyle bir zamana geldik ki, toplumsal belleğimizin ömrü 30 seneden ileri gitmiyor. cumhuriyetin yaşı belki 90 a yaklaştı ama bu tarihi 1980 den önce ve sonra olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor.

80 döncesi, günümüz insanının haberdar olmadığı, kulaktan dolma, ezber bazı deyimlerle açıklanmaya çalışılan dönemdir. dar bir pencereden sağ-sol çatışması ile basite indirgenerek anlatılır. 80 darbesinin amacının da bu "anarşiyi" bitirmek olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikirdir.

oysa unutturulmaya çalışılan, üzeri örtülen, egemen zümrenin bir tavşan gibi korktuğu bir gerçeklik vardır bu hikayenin altında. o devrimci-yol gerçeğidir.

1980 askeri darbesi, binlerce militanı, milyonlarca sempatizanı, yeni paylaşımcı-dayanışmacı kamusal alanlar oluşturan direniş komiteleri, istanbul da 150 bin tiraja sahip (şehrin nüfusunun 1/8 inin okuduğu anlamına gelir) dergisiyle dev-yol örgütüne karşı doğrudan yapılan bir saldırıdır.

devrimci yol, marksizmin diyalektiği ışığında mahir çayan' ın siyasi mirasını sahiplenmiş bu ülke tarihin en aydın jenerasyonu yaratmış, en kitlesel eylemlere imza atmış, oluşturduğu direniş komiteleriyle devlet destekli faşist teröre karşı gelebilmiş sosyalist/devrimci bir örgüttü.

işte bu örgüt 77-80 arası özellikle demirel faşizminin tüm saldırılarına göğüs germiş ve sistemi darbeye zorlayacak boyutta ekonomik duruma paralel olarak çok güçlü bir siyasal buhran yaratabilmiş bir organizasyondu. bu devrimci pratiği halının altına süpürmek için 80 darbesinin gerekçesi olarak gösterilen "sağ-sol çatışması" gevezeliğini bir kenara bırakın artık. kendini devrimci olarak tanımlayan her kişinin, 1980 darbesini anlaması için dev-yol tarihini incelemesi gerekir. devrimcilerin üzerine silahla yollanan ülkücüler ve onlara karşı geldiği için darbe ile karşılaşan devrimcilerin, dev-yolcu ların haklılığı o zaman anlaşılacaktır.

edit: imla
neondental neondental
günümüzde geleneğini ve geçmişini sahiplenenler ödp halkevleri ve keskin bazı oluşumlarıdır. bu arada oldukça etkisiz bir dergi çevreside bu geçmişi sahiplenmektedir. özellikle 70'li yıllarda thkpc mirasını ısrarla savunması ya da savundugunu sanması dikkat çekicidir. üyelerinin hemen hemen hepsi 91 yılında zamanın cumhurbaşkanı özalın şartlı salıverilmesi ile serbest bırakılmıştır. 70'li yıllardaki kadrolarının tamamı günümüzde apolitik bir eksende konumlanmaktadır.