devlet denetleme kurulu

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
tekmeleyen kuş
1981 yılında milli güvenlik konseyi tarafından kurulan ve 1982 anayasası tarafından da tanınan doğrudan cumhurbaşkanına bağlı; inceleme, araştırma ve denetleme yapmakla görevli kuruluş. üyeleri cumhurbaşkanı tarafından atanır. 9 kişiden oluşur. iki yılda bir üye sayısının üçte biri yenilenir. başkanı 2 yıl için seçilir. cumhurbaşkanı isterse görev süresi dolan üyeleri tekrar atayabilir veya görev süreleri dolmadan görevden alabilir.

görevi: cumhurbaşkanının isteği üzerine yargı organları ve yasama organı hariç, tüm kamu kuruluşlarında, sermayesinin yarısı kamuya ait olan kuruluşlarda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, derneklerde, vakıflarda, işçi ve işveren meslek kuruluşlarında inceleme, denetleme ve araştırma yapar. fakat soruşturma kurulu değildir. kurul, inceleme raporlarını yalnızca cumhurbaşkanına sunar ve kurul kararları gizlidir.görevi de burada sona erer. bundan sonra cumhurbaşkanı raporlar doğrultusunda isterse durumu başbakanlığa bildirir. başbakanlık raporlar doğrultusunda gereğin yapılması için en geç 45 gün içinde gerekli yerlere durumu iletir. sonuçtan da cumhurbaşkanlığı'nı haberdar eder. cumhurbaşkanına, ayrıca gerekli gördüğü hallerde durumu doğrudan adli ve idari mercilere iletme yetkisi verilmiştir.