devrim insanın içinde başlar

hell and gone hell and gone
tanım: 68 paris'inde mücadele edenlerin kullandığı duvar yazılarından biridir.

devrimlerin başarılı olabilmesi için tepeden topluma değil toplumdan tepeye gitmesi gerektiği gibi bu devrimin öncelikle topluma yayılabilmesi için daha doğrusu toplum tarafından benimsenebilmesi için öncelikle kişinin kendi devrimini yapması gereklidir.

bakunin'in dediği gibi "en başta, ilâhiyatın ilâhî zorbalığına, tanrı'nın hayaline başkaldırmak gerekir. gökyüzünde bir efendimiz bulunduğu sürece yeryüzünde kölelikten kurtulamayız." tanrının varlığına karşı çıkmak veya yokluğuna inanmak bireysel aydınlama yolunda bir basamaktır. sadece yaratılışı, yaradanı ve dinleri değil, topluma empoze edilmiş değerleri sorgulamak, mevcut sisteme zarar vermeni engellecek şekilde geliştirilmiş devlet politikalarını, eğitim sistemlerini kabul etmemek, eleştirmek, eleştirini çevrene, topluma yayarak yıkımı başlatman gerekmektedir.

unutmayın "filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir." (`karl marx) dünyayı değiştirmek için önce kendini değiştirmek zorundasın!

kendini değiştirmek istiyorsan öncelikle inandıklarından vazgeçmelisin. carl sagan'ın dediği gibi i nanmak istemiyorum bilmek istiyorum anlatılanlara , dayatılanlara inanmamalı; araştırarak, inceleyerek, düşünerek ve sorgulayarak bilgiyi elde etmeliyiz.

unutmayın ki demokrasi iki kurtla bir koyunun öğle yemeğinde ne yeneceğini oylamasıdır. özgürlük ise, tam teçhizatlı bir koyunun oylamaya karşı çıkmasıdır. peki ya kim bu kurtlar? bu kurtlar devletleri yönetenler: zenginler, iktidar seçkinleri, basını kontrol eden sermaye yandaşları, toplumu uyutan dini liderler, eğitim sistemlerinin içine edenler ve daha niceleri. peki ya koyun kim? güdülen koyun hangimiziz? kapitalizmin çarkları altında ezilen işçi sınıfı, aydın olduğu için yaşamasına izin verilmeyenler, ayakta uyutulan toplumlar, sensin! benim!

demokrasi yalanına kanma, zenginlerin iktidarı üzerine kurulu sözde demokratik rejim ve sistemlere izin verme. sana temel hak olarak verilmiş şeylere inanma. onlar sana verilmedi, onlar zaten senindi!

"devlet varsa özgürlük yoktur.özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır." (vladimir i̇lyiç lenin)
kendi özgürlüğün için, toplumun özgürlüğü için savaş.

silahın beynin olsun, namlun ağzın olsun, mermilerin fikirlerin olsun. unutma! fikirler kurşun geçirmez

devrimi başlat!
lacerta lacerta
öyle bir anda katikulli ile devrim başlamaz insanda.
devrim denilen kavram okumakla insanın içinde önce yer eder , teori ve pratiği çözümleyebilen insanın içinde de uyanma isteği doğurur.
sonra bu devrime sebebiyet verecek ideoloji dışarıya sıçrayıp hoş karşılanırsa , mantığa yatarsa hayat bulur , devrimin kısa ve öz tanımı böyle olur başlama hadisesinde..

nemalanmak gerekirse az, fransada başlayan milliyetçilik akımı , ertesine gelişen sanayi inkılabı devrimin ne kadar gerekli olduğunu önce fransızlara sonrasında tüm dünyaya ispatlamıştır bir nevi , fransa denilen günümüüzün apolitik ülkesi o zamanların dünya gençliğini uyandıran toplumu olmuştur ama bu kişide başlamamış evrimleşen bir düşüncenin tüm halk ile hayata geçmesi ile olmuştur.

ama insanoğlu unutkan olduğu içinde günümüz dünyasında bu tarz fikirlerden ziyade daha çok cebim neyi , ne kadar alıyorsa ona göre hareket ederim tarzındadır.
hell and gone hell and gone
iki zeitgeist zırvası olmayan slogan.

anarşinin patlak noktası din olmayacak ben de bunu gayet iyi biliyorum. din burada özellikle üstünde durulan bir yapıdır çünkü toplumu kontrol etmenin yolları olan rejimlere, eğitim sistemlerine vs olduğu gibi inanç sistemlerin toplumu kontrol etmeyi sağlayan yapısına dikkat çekmek istendiğindendir.

kimsenin inancına saldırmıyorum, saldırılmasına teşvik etmiyorum. anlatmaya çalıştığım şey inançlara saldırılması değil, sorgulanmasıdır. üstelik sadece inançların değil toplumlara dayatılan her şeyin sorgulanmasıdır.
ahmak ı hayal ahmak ı hayal
"önce farklılığı kurmak; yabancılığı oturtmak; sonra da ateşli bir insani duygu kıvılcımının sıçrayıp bu farkı kapatmasını sağlamak: hayal gücünün bu akrobasisi beni her şeyden çok büyüleyip tatmin ediyor."

le guin