devrim şehitleri ölümsüzdür

toumai toumai
devrim için ,insanlık için ölen kişiler için kullanırız biz.amacı olmadan yaşayan insanların bunu anlaması biraz zordur.
balta balta
şehit kelimesinin anlamı "kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse" olduğundan devrimciler ya da bu tür siyasi ifadeler için kullanılması hatalıdır. çünkü bu oluşumlarda, bahsedilen kutsiyet veya inanç sistemi yoktur. bu kutsallık ve inanç, dini bir anlam taşır. dolayısıyla, devrimin şehitleri olamayacağı gibi bunların ölümsüz olması da mümkün değildir. (bkz: tümevarım)
allah kızlara güvenseydi zar koymazdı allah kızlara güvenseydi zar koymazdı
tdk'ya bakacak olursak:
(biri) şehit düşmek (veya olmak):
ülkesi, ülküsü veya inancı uğrunda savaşırken ölmek.

inancı, düşüncesi uğrunda ölmek benim için ölümsüzlüktür. fikirlerini uygulamaya geçirmek için ölen bu yola hayatlarını koyan insanları aşağılayıcı tavırlara girmek, anlayışsızlıktan öte saygısızlıktır. ve bu saygısızlık hiç bir insani vasıf taşımaz zira düşünce zincirlenemez. düşünce özgürdür özgür kalacaktır. ayrıca özgürlük emek ister ve amaç uğruna hayatlar pahasına bile olsa savaşılacak gerekirse nice şehitler verilecektir.
a perfect tool a perfect tool
eğer kelimenin tdk anlamına bakıyorsak o zaman dinin bahsettiği kavramdan sıyrılmış oluruz.eğer dine göre yorumluyorsak ölen türk askerler de şehit değildir.şehitlik dinde ne demektir, ilk olarak ne zaman çıkmıştır bunu araştırmak gerekir.tdk da açıklanandan farklı olduğu kesindir.

günümüzde bu kavram tdk da olduğu anlamıyla kullanılmaktadır.devrim de bir ülkü,amaç olduğuna göre bu yolda ölenler de şehittir.
ali kamber ali kamber
komünist devrimciler için söylenince yadırgadığım laftır.

komünizm bildiğim kadarıyla materyalist bir düşüncedir ve materyalizmde ideal şeyler yoktur. şehitlik gibi, ölümsüzlük gibi... görünen o ki; bu laf klâsik ümmetçi/milliyetçi sloganların ne dedikleri üzerine çok kafa yormayan komünistlere yansımasıdır.
veni vidi lose veni vidi lose
devrim ve şehit kavramları bir islam devrimi söz konusu olmadığı halde bağdaşmayacak kavramlardır. bu açıdan gönüllerde yer etseler de şehitlik mertebesine erişemeyecekleri düşünülmekte.

tekrar düşündüm de editi: kurtuluş savaşı da bir devrim olarak düşünülebilir sözlük. genellemeler yanlıştır önermesi sanırım burada işledi yine yeni yeniden..