devrimci

1 /
fempusay fempusay
devrimcilik kimseye münhasır bir olgu yahut faaliyet alanı değildir. hemen her alanda köklü, radikal dönüşümler gerçekleştirmek arzusunda olan herhangi bir birey, kendini kolaylıkla bir devrimci olarak tanımlayabilir.
kavram, kendi kendini var eden bir duruşa/kökene sahiptir. bu köken devrim veya daha da öte devirmek fiiline dayanmaktadır. beğenilmeyen, arzu edilmeyen,bünyeye uyumlu olmayan herhangi bir şeyin, varlığın sistematik bireysel yahut kitlesel faaliyetler neticesinde sona erdirilmesi ve fekat onun yerine arzu edilen, idealize edilen daha üst bir modelin, sistemin yerleştirilmesidir devrimcilik. bu anlamda herkes her zaman ve her şart altında devrimci olarak nitelenebilir. zira, az önceki kendi halinden menuniyet duymayan bireyin istendik ve kasıtlı olarak bu az önceki halini dönüştürmek adına çabalaması -başarısız olsa dahi- devrimcilik olarak nitelenebilir. ne ki; devrimci bir ruha uygun hareket edilebilsin. dolayısı ile bilinçsiz, ideolojisiz (inançsız, değersiz) olarak gerçekleştirilen faaliyetleri devrimci olarak nitelemek mümkün değildir.
devrimcilik, geniş halk kitlerlerini peşine takıp sürüklemekten çok daha öte ve nitelikli bir faaliyet alanını işaret eder. ancak gerçekleştirilecek olan devrim temelli faaliyetlerin, anlamlı, nitelikli etkin ve etkili olması arzu edilir, beklenir.
compasino compasino
kimine göre vatansever, kimine göre vatan haini, kimine göre terörist, kimine göre halk kahramanı olan; var olan yönetim şeklini değiştirmek için mücadele eden kişi.

spartaküs, devrimcidir, 'hayalleri' vardı, 'eline verildi' bu hayalleri. ama köleci toplum yok şu an.

spartaküs, devrimcidir, onu devrimci kılan yaptıklarıdır. tek devrimci olarak atatürk'ü görmek, atatürk'ü, çocukluğunda tarlada karga kovalayan kişi olarak tanımaktır. atatürk, daha harp okulu yıllarında hayalleri vardı. 3. dünya ülkelerine örnek olan kurtuluş mücadelesini başaramasaydı hayalleri eline mi verilmiş olacaktı? hayalleri 'eline verilmiş' olsaydı, kaybeden kim olacaktı?
dmoment dmoment
12 eylül dönemi yargılama koşullarında mahkeme tutanaklarına "ne iş yapıyorsun" sorusuna "devrimciyim" yazdırabilecek irade ve kararlılığa sahip insan.
7thhero 7thhero
devrim yapan kişi olmayan kişi. sürekli insanlara devrim pazarlayan ya da devrim vaat eden kişidir zannımca. devrim nedir ki? bir kavram. bir kavrama aşık olmak popülist bir eylemdir.dünya'ya bir çok alanda yenilik taşıyan kişi yeniliklerini devrim yapmak adına değil kendi gördükleri doğruları oluşturmak adına yapmışlardır. ve biz onları görüp adına devrim demişizdir. devrim istemek ise sonucu elde etmeye yönelik popülist bir eylemdir. devrimci de ağzına devrim lafı yapışmış popülist bir insandır.
gökkuşağında raks gökkuşağında raks
artık günümüzde ağzı bu konularda iki laf edip,iki yürüyüşe katılmış herkesin üzerine yapıştırdığı sıfat.devrimci dediğin kitleleri sürüklemeli arkasından,sadece yasalar olmamlıdır devrimcinin derdi,sadece kendi toprağı,kendi insanı olmamalıdır,hele hele burjuva devrimcisi hiç olmasın (bkz: laf yerini bulur).bütün bir sisteme,düzene karşı kavgası olmalıdır devrimcinin,devrimin tepeden inmeyeceğini bilmelidir devrimci,bilmelidir önce ayaklarının bastığı yerden başlayacağını en aşşağıdan yukarıya doğru çıkılacağını.devrimci olmak demek bir hayat tarzı demektir.sadece düşünmez devrimci,uygular,sadece uygulamaz devrimci,uygulattırır,sadece uygulatmaz,benimsettirir.ben bir kaç yasa değiştirip,bunu giymeyeceksiniz ulan,bunu giyeceksiniz,diyen adama devrimci demem,kendisi saraylarda yaşarken hala dışarda aç bilaç dolaşan binlerce insan olduğunu bilene devrimci demem.devrimcilik ne bir hobidir,ne bir uğraştır,ne keyfi bir olaydır,ne ağzı laf yapmaktır,ne çok okumak-bilmektir,ne pankartlar açıp-yürümek-sloganlar atmaktır,ne meydanları doldurmaktır,ne parka giymektir bu böyle biline.
deddo deddo
bunun bile özentisi çıktı, laflarıyla ve tavırlarıyla bu ayaklara yatan insanlara eylemlerini görmeden inanılmamalıdır.
i see mal people i see mal people
"alay konusu olacak olsam da söyleyeceğim, gerçek devrimcinin kılavuzu güçlü sevgi duygularıdır. bu niteliği taşımayan bir hakiki devrimci düşünmek imkânsızdır." *
mühendis pervane mühendis pervane
ömür merdiveninin sonlarına ölümcül hastalıkların ve ölümden beter ihanetlerin eşliğinde gelirken dahi;
"(...)
"tarafsızlık" bizim harcımız değil. işçi çocuğuyuz. olduk olası: "başta işçi sınıfımız"dan yana düşünüp davranmayı öğrendik. insanoğlunun ancak ve yalnız işçi sınıfı yanından gerçek insan olacağına inanıyoruz. o noktada en ufak ikircilik geçirenler, "stalin" olsalar, bizi bağlayamamışlardır ve bağlayamazlar. bu yazımızda acı da konuşsak, "hak" yemeyiz. acı sözümüzden ancak "tatlısu devrimcileri" alınabilirler. onlarla ise bir sayımız suyumuz olamaz. azıyan yara gibi, aşırı et fırlaması da cehennem taşıyla dağlanır. hekimcesi, hiçbir hastalık kayrılamaz.

görev başında ömür merdiveninin son basamaklarına geldik. kimsenin kara yahut mavi. yahut yeşil, elâ gözü için yaşamadık. kimseden proletarya doğruluğu ve yoldaşlığı dışında hiç birşey beklemedik. kimsenin de bizden başka şey istemesine göz yummadık. görev yapıyorduk, muhallebi değil... görev yapmada çok iyi biliyoruz; vurmak ta vardır, vurulmak ta. hepsi vız gelir, ve de gelmelidir. "

diyen, kendisini işçi sınıfından ayrı gayrı bilmeyen ve kimseden "proletarya doğruluğu ve yoldaşlığı" beklemeden, bir ömür boyu mücadele eden hikmet kıvılcımlı'dır devrimci, lenin'dir, marks-engels'tir, che'dir, ho şi minh'tir, henry barbusse'tür gerçek devrimci !
ahmak ı hayal ahmak ı hayal
devrim için dostunun kafasına sıkması gerekirken sıkmayan adamdan devrimci olmaz. onunla güzel tavla oynanır, meyhaneye gidilir, ama devrim yapılmaz.
1 /