devrimci ve demokrat

misa misa misa misa
biraz düşünsek

1950'lerden bu yana, tam sekiz (8) kez sıkıyönetim ilan edilmiş, böylece her dört yıla bir genel seçim ve her üç buçuk yıla da bir sıkıyönetim düşmüş... dahası var; bu süre içinde bir ihtilal, iki ihtilal girişimi, yarı-ihtilal anlamına gelen iki silahlı kuvvetler muhtırası yaşanmış...

aynı dönem içinde, bir başbakan, iki bakan, bir kurmay albay, bir binbaşı ve üç genç ipe çekilmiş; son günlerde siyasal nedenlerle öldürülenlerin sayısı günde on kişiyi aşmış...

doğrusu bu ya, devlet, devlet olmaktan çıkmış, uluslararası kredi piyasalarında, tümüyle haciz edilmiş bir mal varlığına dönüşmüştür...

böyle çöküş nedenleri çözüm yollarını da beraberinde getirirler. çok partili hayata girdiğimiz günlerden bu yana, şu demokrasi dediğimiz sistemi niçin doğru-dürüst çalıştıramamışız? niçin türkiye, bugün dış borçlarını ödeyemez, petrolüne, yakıtına, ilacına para bulamaz bir ülke haline düşmüştür?

evet neden?
bismillahirahmanirahimof bismillahirahmanirahimof
devrimciliğin niteliğini müthiş şekilde kaleme almış sevgili uğur mumcu. ders niyetine okutulmalı diyeceğim kadar kapsamlı bir kitap.

bilim nasıl sürekli ilerlemek için özgür bir bilince ihtiyaç duyuyorsa, insan ve ait olduğu toplumun ilerlemesi için de aynı kaide gerekiyor. gazi mustafa kemal atatürk'ün ''eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.'' sözündeki gibi bir bilincin ancak devrimci bir bilinç olabileceğini açarak anlatmış bizlere uğur mumcu.

bu, ne batı hayranlığıdır der, ne de amerikan kuklacılığıdır ne de sovyet güdümüyle olur der uğur mumcu. ancak ve ancak kendi ayakları üzerinde ve tam bağımsız bir türkiye cumhuriyetini kurarak ve yaşatarak reele yansıtabiliriz der. ve türk solunu oldukça eleştiriyor. sol kavramını ve devrimcilik kavramını yeniden hatırlatıyor bizlere.

lafla değil icraatle...

uğur mumcu gibi bir değerin yok edilmeye çalışılması da tam olarak neye karşı mücadele verildiğini görmek açısından önemli. keza uğur mumcu bir alev topu olup parıldamaya devam ediyor.