diferansiyel

zeus zeus
arabanın motoru içindeki saftan gelen hareketi 90 derece kıraraktan tekerleklere ileten, ayrıca virajlarda tekerlekleri farklı hızlarla döndürebilen parçadır..
options options
mekanizmasını tahmin etmenin güç olduğu aktarma elemanı.
çok karmaşık olmasa da zekice bir tasarımı vardır. işin espirisi sadece şafttan gelen dönme hareketinin 90 derece yön değiştirmesi değildir. aynı zamanda tekerlerklerin birbirinden bağımsız dönebilmesi, bir tekerlek dururken diğerinin durmasını sağlayabilir.
görselde de görülebileceği gibi şafttan gelen moment büyük bir dişli vasıtası ile aksa aktarılır, diferansiyel kendi içinde diğer 3 farklı dişli ile bu momenti iki tekerleğe aktarır.
ali kamber ali kamber
böyle önemli bir sorunu, böyle şık bir şekilde çözen her kimse gözlerinden öpmek istiyorum(1). hiç bir dişliler yumağına bakıp duygulanacağım gelmezdi aklıma.

şimdi merak ettiğim şey ise şu: arabadaki gibi bir diferansiyel düzeneğini alsam ve tekerler yerine birer pedal taksam, iki ayağımı farklı hızlarda çevirerek ilerletebileceğim bir bir bisiklet üretebilir miyim? bu bisikletin verimi sıradan bir bisikletinkine göre ne kadar düşük olur?

(1) tabii ki çinliler: south-pointing chariot the south-pointing chariot (or carriage) was an ancient chinese two-wheeled vehicle that carried a movable pointer to indicate the south, no matter... wikipedia
mutombo mutombo
matematikte sonsuz küçük değişim miktarı olarak bilinir. integralin tersidir.

edit: tanımım kötülendi diye "yanlış mı biliyorum lan acaba?" dedim ve tekrar baktım. bir yanlışlık yok.
velovis velovis
ilk çıktığı zamanlarda "defranktial" diye yazılan matematik terimidir. sonsuz küçük hesabını newton'un bulduğunu iddia eden ingilizler ile leibniz tarafından bulunup bernoulli (baba bernoulli ama, akışkanlar mekaniği öncüsü olanın babası) tarafından geliştirildiğini iddia eden avrupa(fransa, isviçre ve almanya) arasında şiddetli tartışmalar çıkması üzerine, ingiltere'nin bu terim için kullandığı ve "fransa'dan olmayan" anlamına gelen isimdir. avrupa'nın diferansiyel'i geliştirmekle kalması, ingiltere'nin ise bu hesabı mühendisliğe geçirerek, hayata uygulaması ile terimin ismi de fransa'ya bile geçmiştir. tabi fransa ve ingilizlerin birbirlerini aşağılamayı bırakıp iki ortak olarak dünyayı paylaşmaya başlamalarıyla "küçük farklılık" anlamına gelen "differential" kelimesi kullanılmaya başlanmıştır, böylece terim asıl anlamına kavuşmuştur.
howdoyoudo howdoyoudo
karmaşık bir yapısı varmış gibi görünsede aşırı derecede basit işleyen mekanik sistem.
bunu izledikten sonra demek istediğim daha da iyi anlaşılacaktır.