dikotomi

dersaadette yalınayak dersaadette yalınayak
helence "διχοτομία" sözcüğünün latinize edilmiş haliyle ingilizceye "dichotomy" olarak geçmiş kelime. yine helence "ikiye bölüş" anlamındadır. kabaca "ikiye" anlamına gelen "δίχα" zarfının terkip birleşeni "διχο-" ile "kesmek" anlamına gelen "τέμνω" fiilinin birleşmesi, ardından bu birleşmenin sonuna isim yapan "-ία" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. bir de bununla aynı anlama gelen "διχοτόμος (dikhotomos)" kelimesi vardır.

yine bu "τέμνω" fiilinden türeyen "τόμος" sözcüğü de "dilim; bölüm" anlamına gelir. bu kelime latinceye de "tomus" olarak geçmiştir. ortaçağda yazılmış eserlerdeki bu "tomus," cilt demek. "tomus x," "10. cilt" yani.

"dichotomy" kelimesinin sonundaki -y sesini -ia yaptığınızda, ingilizcede bu -y ile kurulmuş çoğu kelimenin kökenine de ulaşırsınız az çok. dichotomy <- dichotomia; germany <- germania; turkey <- turcia vb.

dersaadette yalınayak ile gereksiz bilgiler kuşağının bugün de sonuna geldik. esen kalınız.
1
tuzukuruhahahi tuzukuruhahahi
gereksiz değil güzel bir paylaşım olmuş.
bu başlıktaki 5 giriyi daha gör