dinci kafası

5 /
bengeneldebelgesel bengeneldebelgesel
melih aşik - 30.ocak tarihli yazısından ;

ilahiyat fakültesi öğretim üyesi prof. dr. sönmez kutlu söz alıyor, o da özetle diyor ki:
tarikat ve cemaatlerin din algısında, topluma cinsiyet ayrımcılığı üzerinden bir dindarlık aşılanmaya çalışılıyor. bu yapılara girenler, önce kadın-erkek ayrımcılığı yapıyor, her olaya cinsiyet açısından yaklaşıyor, sonra ailesinden, toplumdan ve değerlerinden uzaklaşıyor.

tarikatçı ve cemaatçi yapıların din algısında, şeyhlerden inanç veya kanaat önderleri üretiliyor. oysa bir müslüman'ın inancı konusunda ona önderlik yapacak kendi aklı ve özgür iradesidir.

tarikatçı ve cemaatçi yapıların din algısında akıl aleyhtarlığı hâkim. menkıbe, hikâye ve hurafelere dayalı bir dindarlık, sorgulama yeteneği güçlü olan gençlerimizi dinden uzaklaştırmaya, ateizm, teizm veya deizmin kucağına atıyor.

insanların birbirlerine dindarlık taslamaları veya dini temsil adı altında ruhbanlar (aracılar) üretmeleri islam'ın anlayışına terstir.
gulhane parkindaki ceviz agaci gulhane parkindaki ceviz agaci
yetişkin bir adam ile kadının el sıkışmasını veya sarılmasını cinsel birleşme ile bir tutan hastalıklı ve sapık bir kafadır.


taklitçi bedevinin peygamber olduğunu zanneden zavallıcıkların hedef aldıkları kurbanlarına iftira atarken itirafta bulunması ve bazen kendi sapıklıklarını ortaya saçması hiç fena değil. ne kadar çok iftira atarlarsa hastalıklı zihinlerine erişmemiz o ölçüde kolaylaşır.
gulhane parkindaki ceviz agaci gulhane parkindaki ceviz agaci
ırkçıdır (islama dayalı bir ırkçılık). hastalıklıdır, sapıktır.
ahmak ve ahlaksız olan kendisi aslında:
neden böyleler falan filan, inter milan:

gulhane parkindaki ceviz agaci gulhane parkindaki ceviz agaci
gozer gozer
dinci kafası; medeniyetten nasibini almamış, hoşgörüsüz, geri kafalı, farklı görüşlere katlanmayan, tahammülsüz, anlayışsız, saygısız, bencil, sevgi yoksunu taklidi iman sahibi kişi kafasıdır.

dindar kafası ise; dinini yaşayan, onu kimseye dayatmayan, medeniyet sahibi, ileri görüşlü, sevgili ve saygılı, anlayışlı, yardımsever, farklı görüşlere saygılı, tahkiki iman sahibi kişi kafasıdır.
tekil kişilik tekil kişilik
dinci ne demek önce bunu bir anlasak!
dinci ile kimi kastediyorsunuz?
mesela, uzak doğudaki binlerce dine sahip hint toplumundan ve buradaki milyon dolarlık zen ve meidtasyon tacirlerinden daha minimalist budist kültürüne kadar tüm dincileri mi kastediyorsunuz?
ya da hıristilyanlık mı, ya da musevilik?
yoksa derdiniz sadece islam mı?
bu kafa dediğiniz esas sizde...
dinci kafası diyen insanlar, neci kafasıdır?
siz necisiniz önce onu bir bilelim.
bakıyorum paylaşılan hep dinci kafası değil?
sadece bir din hedefte!
demek ki, sorunu o dinde görüyorsunuz fakat diğerlerini neden dışarıda bırakıyorsunuz?
o halde samimi olduğunuzu nasıl savunabilirsiniz?
evet ben de biliyorum samimi olmadığınızı ve evet ben de dini bazı gerekçelerle söylenen söz ve davranışlardan bazen rahatsız olabilirim.
ama bu benim dinimi yanlış yapmıyor ve sizi de doğru...
bilin ki; hataları sadece insanlar yapıyor ve eylemde bulunma imkan ve hakkı insana ait.
eğer iradeniz var ise insana ait iradeyi suçlayın.
iradesini dinine yönelten o dine inanıyor diye hata yapmıyor.
kötülük, her insana ait olan ve onun belirlediği bir iradedir.
kötüler, zalimler varken bu dünyada dinci kafası aramanıza da gerek yok!
doğru değilsiniz ve asla anlamıyorsunuz.
kafa kelimesi hep ırkçılığı getirir aklıma,
aynı almanya'da türklere kara kafa diyen ırkıçlar gibisiniz.
bu kafayla da hiçbir yere gidemeyeceksiniz!
bengeneldebelgesel bengeneldebelgesel
yaptığı ve yapmak istediği ahlaksızlıkları -sözde- dinin emri için, din gerektirdiği için yaptığını anlatmaya çalışan,
işlediği günahtan habersiz,
insanları kandırdığı gibi allah'ı da kandırabileceğini sanan,
şeref yoksunu, para ve dedikodu aşığı zihniyet.

yeri gelir, allah'ı bırakıp taptığı o şeyhi, şıhı, başkanı (her ne haltsa) onun her söylediğini sorgusuz doğru kabul eden, bugün "ak" dediğine yarın "kara"demekten çekinmeyen parazit.
gulhane parkindaki ceviz agaci gulhane parkindaki ceviz agaci

şimdi, şöyle ki:


3
5 /