dinde zorlama yoktur

1 /
fempusay fempusay
arapçası "la ikrahe fiddiyn" olan ayettir. din denilen kurallar bütünü temelde yaratıcının (yani inanılan dini var edenin) kendi rızasını ortaya koyması, apaçık olarak insanlara bildirmesidir. yani, insanlardan neyi yapmalarını veya neyden kaçınmalarını istediğini kendi seçtiği temsilciler kanalıyla açıkça insanlara bildirdikten sonra yaratıcı; insanlara bunlara uyup uymama serbestisi tanır. zira, onun adaletini gereği budur. inananlar için şüphesiz sayısız ecir ve kurtuluş vardır. ancak inanmayıp kaçınanlar için durum bunun tam tersidir. hal böyle iken, yaratıcının rızasını kabul edip etmemek insanların kendi iradelerine bırakılmış bir husus olmaktadır. yani mükafat elde etmek veyahut da cezaya teslim olmak insanın bireysel tercihi olarak öne çıkmaktadır. bu anlamda hiç kimse hiç kimseyi zorla yaratıcının rızası doğrultusunda faaliyet göstermeye davet edemez. böyle bir davet zaten kendi doğasından hatalıdır, kabul edilemezdir.
volvox volvox
yanlış bir önermedir. dinde hem ruhsal* hemde bedensel* zorlama vardır. tevbe suresi 5. ayette zorlama nasıl yapılır anlatılmaktadır. her müminin yapması gerekneleri 5. ve devamı olan ayetlerde -yanlış hatırlamıyorsam 12. yada 13. ayete kadar- yazmıştır kitap.
şinasettin şinasettin
din kavramının bir öğreti olduğu ve çeşitli kuralları olduğu düşünüldüğünde bilinçaltını vicdan olgusuyla doldurarak psikolojik zorlama yada zorunluluk olarak kişide dogmatik değerler yaratmasından dolayı yanlış bir önermedir.
twinkle twinkle
"peki, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde niye sözlüler ve ekstra notlar sübhaneke ve fatiha endeksliydi?." sorusu ile karşı karşıya kalacak önerme.
platin24 platin24
kayseri'de (ya da benzeri akla gelebilecek illerde) ramazan'da dışarıda yemek yemek isteyen birisinin, bu zorlamayı önce bakışlarda, daha ileri durumda bedeninde bizzat hissedebileceği düşünülürse, evet belki dinde yoktur, ama halkta evelallah fazlasıyla vardır.
şiirbaz şiirbaz
kayseri'de cidden uygulanmaya başlanan dini düsturdur.

bir kayserili olarak, bu ramazan'da gittiğim alışveriş merkezlerinde ve restoranlarda insanların oruç tutmayıp, gayet normal ve "modern" bir şekilde yemeğini yediğini gördüm. kimse de zorlamıyordu yani. hatta eskiden kapalı olurdu öyle yerler, şimdilerde gayet açık ve hizmet veriyor.

illa ki birilerinin bakışına referans vereceksek, her halükarda, kendine benzemeyen birine bakan insanın kadim bir içgüdüsüne takılabiliriz. ki, islam dininde bunu terbiye edecek güzellikler mevcuttur. değişik vesilelerle dillendirilmiştir.
jimela morrison jimela morrison
"dinde zorlama yoktur"

kuran-ı kerim bakara suresi 256. ayet

"din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır."

tc anayasası madde 24
izalesuyu izalesuyu
kur an da çelişkiye yol açtığını düşündüğüm ayet.bakara suresi nin 256. ayetinde 'dinde zorlama yoktur'ifadesi vardır ama kur an ın başka bir ayetindeyse'kendilerine kitap verilenlerden allah a ve ahiret gününe inanmayan,allah ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle,küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın'(tevbe suresi 29. ayet) şeklinde bir ifade var.burada küçülerek sözcüğünün altını çizmek istiyorum.insanları küçülttükten,onun mallarını yağmaladıktan sonra ondan sana nasıl cizye vermesini isteyebilirsin?istersen muhtemelen sonuç çıkmayacak ve insan kolay yolu seçip gönülsüzce müslüman olacaktır.çünkü başka çaresi yoktur.eee,hani dinde zorlama yoktu.biraz dolaylı yoldan olsa da insan zorla müslüman yapıldı.nedense çoğu din alimi!!! bu noktayı gözden kaçırıp,müslümanlığın hoşgörü dini olduğunu söylerken 'dinde zorlama yoktur'ayetini örnek verir
1 /