diriliş bitkisi

stahanov stahanov
"selaginella lepidophylla, yaygın bilinen adıyla yeniden diriliş bitkisi ya da sahra çalısı, çöl rüzgârları ile başıboş şekilde oradan oraya 100 seneye yakın sürüklenebilir. bu çalının yaşadığına dair herhangi bir belirti göremezsiniz. köksüz, kupkuru kendini rüzgârın kollarına bırakmış ölü çalı, sahra'ya yılda bir veya iki kez yağan yağmurun su birikintisine şans eseri tohumunu bırakabilirse, tohum tekrar yeşerir. aynı kaderi taze bitki de paylaşır. sahra çalısı, bir kaç haftalık kayda değer yeşil yaşam için dile kolay 100 senelik zamanı başıboş, avare bir şekilde kızgın çöl kumlarında oradan oraya savrularak geçirir. sadece soyunu devam ettirmeyi başaran çalılardan haberdar oluruz, diğerleri silinir gider. yeniden diriliş bitkisi, insan dâhil bütün canlıların yaşam serüvenin adeta bir prototipidir. eğer yaşama dair bir anlam ve felsefi derinlik arıyorsak bu çalı bize yol gösterebilir."

alıntı: evrim ağacı.