dış görünüşüne her şey olduğu gerçeği

döverim seni hepinizi döverim ulen döverim seni hepinizi döverim ulen
dış görünüş her şey değildir ama çok şeydir

kabul edelim karşımızdaki insana dair ilk düşüncelerimiz dış görünüşüne göre oluşuyor. sadece güzellik fizik değil,kılık kıyafette belirleyici oluyor.

şöyle güzel de bir söz var:
"insanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır."
polia polia
öz sözü de gözü de belirler diye bir şey vardır. yani içi güzel olanın dışı da güzel olura çıkar bu.
ee yani bu durumda sanki dış görünüş birazcık önemli görünüyor.

içi kötü olanın bakışlarında bile meymenet yoktur ki zaten güzel olsun.


ezcümle her şey değilse bile pek çok şeydir.
clitor eastwood clitor eastwood
bir "e" sıkıntısı çeken hâdise.
e'nin varlığı ve yokluğu kendi içinde tartışmalıdır.
yazarın belki de, "dış görünüşün, ee, her şey olduğu geeği?!" demek istediği bir şeydir.
veyahut bir dış görünüş isyanı esnâsında "dış görünüşüne sıçtıklarım" gibin bir serzenişe başlayıp, fazla bulup, "sıçtıklarım" kısmını silimsiyerek daha genele hitap eden bir mevzu oluşturmaya çalışmıştır.
editör arkadaşlar da (eğer var iseler) belki de benim düştüğüm ikileme düşerek başlığı düzeltmemiş, orijinalinde bırakmışlardır.
her şey olabilir yani, hayat böyle bi' şi.. falanları, filanları mevcut.
2