diyanet işleri başkanlığı

1 /
balta balta
atatürk tarafından kurulan ve uygulamalarının laiklikle çelişmesinden ötürü tartışma yaratan, başbakanlığa bağlı olarak çalışan kuruluş. 429 sayılı kanunla diyanet kurulmuş, aynı gün 431 sayılı yasayla da hilafet kaldırılmıştır.

t.c. diyanet i̇şleri başkanlığı | i̇man | i̇badet | namaz | ahlak diyanet i̇şleri başkanlığı'nın hizmet ve faaliyetlerinin tanıtıldığı, inanç, ibadet ve ahlakla ilgili doğru ve güncel sahih dini bilgilerin yer ald... diyanet adlı resmi sitesinde kurum şöyle tanıtılmıştır:
`
diyanet işleri başkanlığı` 3 mart 1924 tarihinde 429 sayılı kanunla başbakanlığa* bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur.

anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği üzere diyanet işleri başkanlığı, genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, "laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. ilgili kanunda da bu görevler, "islâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir.

diyanet işleri başkanlığı, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik ve dayanışmayı temin etmeyi, kardeşlik, yardımlaşma ve fedakarlık başta gelmek üzere dinimizin yüce prensiplerini vatandaşlarımıza tanıtmayı, din konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını artırmayı amaç edinmektedir.
azwepsa azwepsa
radyo ve televizyon kurmaya hazırlanan kurumdur. her ne kadar "vay anasını, televizyonlarımıza şeriati getirecekler. cumhuriyet elden gidiyoooor!!!" gibi tepkiler de alabilecek olsa da aslında gayet olumlu bir harekettir. daha popüler iletişim araçlarından, daha geniş kitlelere, dini; doğrudan ve en doğru şekilde anlatma yoludur. insanların dini duygularını, konudaki cehaletten faydalanarak sömürme çabasındakilere takıılan hoş bir çelmedir...
easy company easy company
türkiye cumhuriyeti'nin en gerekli kurumlarından birisidir. memelekette en karlı işin din tüccarlığı olduğunu bilen uyanıkların önündeki en büyük engeldir. her ne kadar hem laik bir devletin kurumu olduğu için bazı kesimlerce kabul görmese hem de laikliğe aykırı bir kurum olduğu iddia edilse de yokluğunda bir kargaşa ve din istismarı ortamı oluşacaği kesindir.

bir de kopyala yapıştır bir olay:

atatürk'ün cenaze namazının nerede kılıncağı bir dönem tartışma konusu olmuş. türkiye'nin bu konudaki en büyük otoritesi, o tarihlerde, ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi kelam ilmi ve islam felsefesi ordinaryüs profesörü mehmet şerafettin yaltkaya'dır. bu din aliminin fikrine müracaat edilir. profesör yaltkaya ‘‘cenaze namazlarının muhakkak camilerde kılınnması yolunda kat'i ve dini bir kural olmadığını’’ bildirmekle beraber ‘‘kıdem ve makam selahiyeti açısından’’ bir kez de diyanet işleri başkanlığı'nın görüşünün alınmasını önerir. bunun üzerine, profesör yaltkaya'nın daha sonra yerine geçeceği türkiye'nin ilk diyanet işleri başkanı mehmet rıfat börekçi'nin fikri sorulur. ‘‘atatürk'ün cenaze namazını camide kılmak zorunlu mudur?’’ börekçi'nin verdiği cevap aynen şöyledir: ‘‘cenaze namazları için esas olan bu namazın temiz bir yerde kılınması şartıdır. atatürk bütün vatanı, düşman istilasından ve düşman çizmelerinden arındırarak tertemiz bir hale getirmiştir. dolayısıyla o'nun cenaze namazı vatanın herhangi bir yerinde kılınabilir.’’
bu görüş de alındıktan sonra dolmabahçe sarayı'nın muayede salonu hazırlanır. ordinaryüs profesör mehmet şerafettin yaltkaya herhangi bir müslüman'ın namazını kıldırır gibi atatürk'ün cenaze namazını bilinen biçimde kıldırır.
marla singer marla singer
insanlara din hakkında doğru bilgi verilmesi, kişilerin din istismarı ve yanlış yönlendirme yapmaması için kurulan ancak günümüzde kuruluş amacının yakınından bile geçmeyen kuruluş. kadınları hala hor görür, kocası tarafından dövülen kadınlara "kocandır alttan al, daha iyi davran dövmesin" diyebilecek cürreti kendisinde bulur.
spartacus spartacus
üzerine düşen hiç bir işi layıkıyla yerine getirememesinden dolayı, ülkemizde fetva ile naklin farkını bilmeyen cühela takımının halen var olmasına sebep olan kurumdur.
dna dna
verdiklerinin fetva değil dini bilgi olduğunu çoğu kişini fetva olarak algıladığı türkiye nin din kurumu. söz konusu kurum televizyonda yaptığı "organ bağışı dini bir açıdan günah sayılmaz hatta sevabı vardır şu ayette açıklanmıştır" açıklamasıyla organ bağışı sayısının 2007 yılı içerisinde ikiye katlanmasına katkıda bulunmuştur. türkiye de dinini anlayamayan bir çok insan bulunmakta ve inandıkları dini onlara doğru bir şekilde anlatmak için diyanet işleri başkanlığı bulunmaktadır. diyanet işleri hiç bir zaman açıklamalarını kurumsal olarak yapmaz her sözünü kuran ile bağdaştırır. doğruluğunu kanıtlar. tabi bu diyanet işlerinin gerçek amacı. bazı partiler diyanet işlerine kendi adamlarını tanıdıklarını atarlar. bu sayede bir nevi diyanet işlerini kendi amaçlarında kullanmak için yapmaları gerekenleri yaparlar. bu da toplumda diyanet in yanlış bir imaja sahip olması sonucunu yaratır.
nyksss nyksss
i̇ktidar tarafından devlet kadrolarının dinci faşist ögütlenmesinde payanda olarak kullanılan ,verdiği abuk sabuk fetvalarla insanları zıvanadan çıkartan devlet kurumu.
1 /