diyarbakır gaziantep tunceli 2011 suç istatistiği

son peygamber son peygamber
-diyarbakır'da 2011'de yaşadığı tespit edilen toplam insan sayısı, 1570943'tır.

-diyarbakır'da 12 ayda kayda geçen tecavüz davasının sayısı, 92'dır.

diyarbakır'da 12 ayda devletçe belgelenen tecavüz davalarının toplam insan sayısına oranı, (92x100)/1570943=0.005856'dır.

diyarbakır'daki semtlerde gezerken 12 ayda, 1570943 kişide bir karşılaşabileceğiniz her 100000 kişiden 5'i; (5/1000)/100=%0.005'i potansiyel bir tecavüzcüdür.

diyarbakır'da 12 ayda devletçe belgelenen çocuk istismarı davalarının toplam insan sayısına oranı, (193x100)/1570943=0.012285'dir.

diyarbakır'daki semtlerde gezerken 12 ayda, 1570943 kişide bir karşılaşabileceğiniz her 100000 kişiden 12'si; (12/1000)/100=%0.012'si potansiyel bir pedofildir.

diyarbakır'da 12 ayda devletçe belgelenen taciz davalarının toplam insan sayısına oranı, (75x100)/1570943=0.004774'tür.

diyarbakır'daki semtlerde gezerken 12 ayda, 1570943 kişide bir karşılaşabileceğiniz her 100000 kişiden 4'ü; (16/1000)/100=%0.004'ü potansiyel bir sapıktır.

-gaziantep'te 2011'de yaşadığı tespit edilen toplam insan sayısı, 1753596'dır.

-gaziantep'te 12 ayda kayda geçen çocuk istismarı davasının sayısı, 558'dir.

gaziantep'te 12 ayda devletçe belgelenen tecavüz davalarının toplam insan sayısına oranı, (558x100)/1753596=0.031820'dır.

gaziantep'teki semtlerde gezerken 12 ayda, 1753596 kişide bir karşılaşabileceğiniz her 100000 kişiden 31'i; (31/1000)/100=%0.031'i potansiyel bir pedofildir.

-tunceli'de 2011'de yaşadığı tespit edilen toplam insan sayısı, 85062'dir.

-tunceli'de 12 ayda kayda geçen tecavüz davasının sayısı, 3'tür.

tunceli'de 12 ayda devletçe belgelenen tecavüz davalarının toplam insan sayısına oranı, (3x100)/85062=0.003526'dır.

tunceli'deki semtlerde gezerken 12 ayda, 85062 kişide bir karşılaşabileceğiniz her 100000 kişiden 3'ü; (3/1000)/100=%0.003'ü potansiyel bir tecavüzcüdür.

tunceli'de 12 ayda devletçe belgelenen çocuk istismarı davalarının toplam insan sayısına oranı, (5x100)/85062=0.005878'dir.

tunceli'deki semtlerde gezerken 12 ayda, 85062 kişide bir karşılaşabileceğiniz her 100000 kişiden 5'i; (5/1000)/100=%0.005'i potansiyel bir pedofildir.

tunceli'de 12 ayda devletçe belgelenen taciz davalarının toplam insan sayısına oranı, (3x100)/85062=0.003526'dır.

tunceli'deki semtlerde gezerken 12 ayda, 85062 kişide bir karşılaşabileceğiniz her 100000 kişiden 3'ü; (3/1000)/100=%0.003'ü potansiyel bir sapıktır.

(bkz: nüfusa oranla tecavüz davasına rastlanma sıklığı)