doğruyu söylemek

bilebilebiikikere bilebilebiikikere
michel foucault'nun 1983 sonbahar döneminde berkeley'deki california üniversitesi'nde ingilizce olarak verdiği 6 dersin bant kayıtlarından derlenen, ayrıntı yayınları'ndan çıkan kitap.

kitabın 32. sayfasından bir alıntı;

''...
peki bu bir tecavüz müdür yoksa baştan çıkarma mıdır? yunanlar için aradaki ayrım bizim için olduğu gibi hayati değildir. açıktır ki bir insan bir kadına, bir kıza ya da bir oğlana tecavüz ettiğinde fiziksel şiddet kullanır; oysa bir insan bir diğerini baştan çıkardığında sözlerini, konuşma becerisini, yüksek statüsünü vb. kullanır. yunanlar için insanın bir başka insanı baştan çıkarmak amacıyla psikolojik, toplumsal ya da entelektüel becerilerini kullanmasıyla fiziksel şiddet kullanması önemli bir fark arz etmek. hatta hukuki açıdan bakıldığında baştan çıkarma tecavüzden daha büyük bir suç görülür. çünkü bir insan tecavüze maruz kaldığında, kendi iradesi dışında bir şey olmuştur; ancak bir insan baştan çıkarıldığında, bu durum baştan çıkan kişinin belli bir anda karısı ya da kocasını, ebeveynlerini ya da ailesini sadakatsizlik etmeyi seçtiğinin kanıtı olur. baştan çıkarma daha ziyade bir eşin ya da ailenin iktidarına yapılan bir saldırı yapılır; zira baştan çıkarılan kişi eşinin, ebeveynlerinin ya da ailesinin isteklerine karşı gelmeyi seçmiş olur...''
fıraterniti fıraterniti
bazı vakalarda doğruyu söylemek kısa vadede acı verebilir ama uzun vadede her zaman huzur kaynağıdır. zaten ahlaki kurallar çoğu zaman kısa vadedeki çıkara aldanmak yüzünden çiğnenir.