doğu kültürü

rafael rafael
dünya genelinde çin-hindistan vb. gibi o taraftaki ülkelerin mistik, gizemli, bol bol öğretili, kung fu lu, budalı, bruce lee li, çok geniş bir perspektife yayılmış, çoğu kültürle ilgilenen bilim adamına göre en yaygın temele, en mükemmel sisteme sahip ve en fazla bilinmeyenle dolu kültür..
gülümsün gülümsün
çok az doğulu tanıdığım oldu, genellemelere katılmıyorum ama çok inatçı olduklarını gördüm. doğu kültüründe insanlara değer veriliyor ama o'nların dediklerine hayır derseniz eğer, kafa tutmaya kalkışırsanız sizden kötüsü olmaz.
hell guardian hell guardian
bütün dünyanın doğusu batısı diye düşündüğümüzde, bizi de içine alan (türkler doğuludur) ve arap, hint, çin ve japon olarak devam eden bir kültürdür. coğrafi olarak bunların bu şekilde doğuda toplanması yüzünden isim olarak doğu kültürü diyebiliriz. keza japon kültürü temel olarak doğu kültürü olsa da artık sadece nostalji yapıyorlar. japonlar şimdi batı kültürünün bir elemanıdır. coğrafya yanıltmasın. çin ise hint kültürü ile beraber doğu kültürünün halen mihenk taşı gibi duruyor.

bu saydığım milletlerin kültürüyle onlara has bir takım özellikler eklense de genel olarak insanın iç dünyasıyla ilgilenen ve bunun üzerine temellendirilip, öğretiler kurulup, bunun üzerine mükemmel sistemler kurulan köklü bir kültürdür.
batı kültürü ise insanın dış dünyasıyla ilgilenir ve bunun üzerine sistemler üretir. yani kendine göre değil çevreye göre hareket eder. dış dünya olur, kendini modeller, tek düzeleştirir.
doğu kültürü çevreye göre değil kendine göre, kendi benliğinin özellkilerine göre hareket eder. kendi olur. sistemini insana göre kurar ve renklendirir.