dördüncü güç

damda deli var damda deli var
medya için kullanılan tabirdir. yasama,yürütme ve yargı erklerinden sonra; bir baskı, yönetme ve yönlendirme aracı olarak medyanın gücünü anlatmak için ortaya atılmıştır.
lefteyenine lefteyenine
tekelleşmesine ve/veya diğer üç güçle fiziksel ilinti kurmasına izin verildiği takdirde, aslolan üç gücü sirkülase eder. çünkü üç güç toplumla ast-üst ilişkisi kurarken, dördüncü güç toplumla diyaloğa girer. yönlendirdikten ve şekillendirdikten sonra birşeyler isteyen bir toplumun önünde dünyanın en güçlü ordusu bile duramaz. (son söylediğim birinin vecizesiydi bu arada, hatırlatabilecek arkadaş varsa memnun olurum)

ülkemiz için yeterince tehlike arz edecek derecede tekelleşme ve tuzu biberi fiziksel temas kurulmuş, malum medya grubunun istediği atı koşturmasının veya istenilen atı koşmasının önünde engel kalmamıştır.

lütfen gazetelerinizi irdeleyerek okuyun.