druides

anime anime
kadın druidlere verilen isim. eğitimde, şifa ve ilaç hazırlama konusunda söz sahibidirler.

druidesler iskoçya'da, yanılmıyorsam sein adası'nda toplanır ve buraya erkekleri almazlarmış. insanlara göre druidesler burada büyü işleriyle uğraşırlar hatta hava hareketlerine hükmeder ve hatta hayvanların şekline de girerlermiş.

sonraları hristiyanlıkla beraber druidesler, çarpıtılarak "kazan kaynatan cadı" imajına sokulmuşlar ve böylece halk onlara düşman olmuştur.
serafin serafin
diğer ezoterik topluluklardan farklı olarak, druidler aralarına kadınları da kabul ediyorlardı ve bunlar druides adını alıyorlardı.

druideslerin inisiyasyonlarının nasıl olduğu bilinmemekle birlikte özellikle savaşçıların ve asillerin yetişmesinde büyük payları olduğu bilinmektedir. bu durum orta çağ efsanelerinde sık sık geçen “bilge kadın” motifine de kaynaklık etmektedir. orta çağ efsaneleri ile ilgili bölümümüzde göreceğimiz gibi bu kadınlar şövalyenin yolculuğu boyunca karşısına çıkarlar ve inisiyasyonda yardımcı olurlar.

druidesler eğitimde olduğu kadar , ilaç hazırlamada , şifalı bitkilerin bulunmasında da söz sahibi idiler.

druideslerin özellikle i̇skoçya’da sein adası’nda toplandıkları ve buraya erkekleri almadıkları söylenir . söylenceye göre burada dokuz druidesin (gallizenæ) öndeliğinde kendini adamış genç kızlar vardı. halk arasında druideslerin burada sihir ve büyü ile uğraştıkları düşünülür , hatta hava olaylarına hükmettikleri , istedikleri hayvanın şekline girdikleri de söylenirdi.

hristiyanlığın yayılmasından sonra druid inançlarını tamamen silmek isteyen hristiyanlar , druidesleri halkın gözünde cadılara çevirmişler ve halkı onlara düşman etmeyi başarmışlardır.

www.hermetics.org