dünya işçi sendikaları federasyonu

kacakkat kacakkat
dünya işçi sendikaları federayonu (world federation of trade unions - wftu), 1945'te dünya sendika kongresi'nce kurulan uluslararası işçi örgütü.

başlıca kurucuları ingiliz işçi sendikaları kongresi (tuc), abd sanayi örgütleri kongresi (cio), tüm-birlik merkezi işçi sendikaları kongresi'dir. komünist ve komünist olmayan gruplar arasındaki anlaşmazlıkları gidermekte fazlasıyla çaba harcamışsa da soğuk savaş'ın hızlanmasıyla birlikte bölünmüştür. bu bölünme sonucunda komünist olmayan üye sendikalar ayrılarak hür işçi sendikaları konfederasyonu'nu 1949'da kurmuşlardır.