efendim

şapkalı e şapkalı e
düşündüm de, sadece ingilizlerin ağzına yakışıyor bu kelime.

ingiltere'ye gittiğimden ya da ingiliz arkadaşım doluğundan değil bunu demem. bırak ingiltere'yı daha 300 km doğudaki batum'a bile gitmedim ben üşengeçliğimden.

izlediğim filmlerden yapıyorum bu çıkarsamayı.
bu başlıktaki 13 giriyi daha gör