efkar

akılfikirdükkanı akılfikirdükkanı
arapça fikr, düşüncenin çoğulu efkar yani düşünceler. bu sözcük türk dilinde anlam değişikliğine uğrayarak kaygı, bir olay karşısında duyulan sıkıntı, darlık gibi olumsuz durumların anlatımı olmuştur.
bu başlıktaki 25 giriyi daha gör