ege göçleri

annumitu annumitu
mö 1200'lerde yunan yarımadası'nda miken uygarlığı'nın yıkılmasına, anadolu'da ise hititlerin zayıflayıp doğuya doğru çekilmesi ve oralarda yok olup gitmesine sebep olan göçlerdir. ege göçleri'nin bir kolu da hellas'a (yunanistan) yönelince, m:ö. 1500-1200 tarihlerinde suriye ve batı anadolu kıyılarında ticaret kolonileri kurmuş olan akaların güçlü miken devleti de ortadan kalktı. ege göçleri'nin neden olduğu dor göçleri sonucu olarak da hellas'ta oturan aioller ve ionlar batı anadolu'ya geldiler.