egemenlik kayıtsız şartsız tayyibindir

harici gazelhan harici gazelhan
recep tayyip erdoğan'ı demokrasi üstü tek yetkili, partisini de devlet haline getirecek anayasa değişikliği sonrası "başkanım çok yaşa" demekten başka bir işlevi olmayacak mecliste halihazırda duvarlarda bulunan ve bir adım sonrasında anlamsızlaşacak "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazısının yerine asılması gereken yeni türkiye'nin temel prensibidir.
harici gazelhan harici gazelhan
badehu "hâkimiyet bilâ kayd-ü şart tayyibindir" şeklinde kullanılması halinde, hurfet-ül cennette hurilerle mütemazih ecdadımızı da ziyadesi ile memnun eyleyecek bir umdedir.