eğin

oyhavar oyhavar
kemaliye demektense eğin demeyi tercih ettiğim, gönlümün bağlı olduğu memleketlerden biridir. aşağısından fırat nehrinin karasu kolunun geçtiği, kadıgölü'nden çıkan coşkun suyun bu küçük kasabanın içinden geçerek fırat'a kavuştuğu bu küçük şehir (bkz: eğin dedikleri bir küçük şehir ) , kepenkli ahşap evleri ile, arnavut kaldırımlı sokakları ile, sizi alıp bambaşka diyarlara götürür. insanı, bir küçük muhabbet sonucu sizi alıp evine götürmek yedirmek-içirmek ister. candan insanlardır. tarih boyunca sahip olduğu kültür çeşitliliği eğin ilçesine, köylerine, insanına işlemiştir. yıllar boyu erkeklerin çalışmak için, ya da savaş yüzünden gurbete gitmeleri, yöre halkının -özellikle kadınların- manilerine, türkülerine, uzun havalarına işlemiştir. hasretin, özlemin memleketidir.

hasretle.