elektrik enerjisi

zeus zeus
yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanan geçmişi ile (milattan önce 6. yy) elektrik enerjisi; ilk olarak yunan bilgin thales tarafından anadolu’da; kehribarın kumaş parçalarının birbirlerine sürtülmesi ile küçük kıvılcımların çıktığı gözlemlenmiştir. bu elektrik tarihinin başlangıç noktası sayılabilecek bir nokta idi..asırlar sonra thales’in adına hürmeten yunanca kehribara “electron” denildiğinden elektriklenme olgusuna “electricity” dendi..bu kehribar olayında ise ilk kez statik elektrik indüklenmiş idi. bu bahsedilen statik elektrik aslında pratik olarak hiçbir işe yaramayacak ve durgun bir elektrikti..

elektrik kaynaklarından temelde elektron devinimi sağlanır..elektronlar negatif kutuptan pozitif kutba doğru hareket ederler..yukarıda bahsedilen statik elektrik dışında sayılan dinamik elektrikte (ki bizim işimize yarayan kısmı budur) temelde iki tür bulunur. bunlar doğru akım ve alternatif akımdır..günümüzde ise elektrik enerjisi tüketimi ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli etmenlerden birisi haline gelmiştir..

nitekim elektriksiz bir dünyanın nasıl bir şey olduğunu en basitinden her elektrik kesintisinde anlayabiliyoruz..hayatımızdaki her şeyde varlığını kabullendirmiş olan bu enerji birimin değerini bilmek ve geçmişten bugüne gelen bu tüm keşiflerin & yeniliklerin önemi anlamak, yapılan uğraşların değerini bilmek çok önemlidir..odayı çıkarken açık bıraktığımız lambanın bile ülkemizin suyundan, yakılan onca kömürden ve yahut doğalgazdan temin edildiğini unutmamak lazım..
digiboy digiboy
- elektrik enerjisi (şarj dinamosu, tribün, akümülator, pil...)
- kinetik enerji (hareket halindeki cisim)
- potansiyel enerji (yokuşta fren pedalı bırakıldığında aşağı inmekte olan araç vb...)
- ısı enerjisi (elektrik sobası, direnç ısınması...)
- nükleer enerji (proton ve nötronların çekirdek kırılması ile yayılması, uranyum-atom bombası...)