emdr

candyrella candyrella
emdr (eye movement desensitization and reproscessing); göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden i̇şleme olarak türkçede karşılık bulan ve temelde psikopatolojiyi ''işlenmemiş travmatik anılara'' diğer bir anlatımla ''olumsuz yaşam olaylarına'' bağlayan bir terapi yaklaşımıdır. emdr, adaptif bilgi i̇şleme modeline dayanır. adaptif bilgi i̇şleme modeline göre, kişilerin deneyimleri yaşadıkları olaylar, duygular düşünceler, beden duyumları işlevsel olarak işlenerek anı ağları içinde depolanır. böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. bu insan gelişimi için gerekli olan bir mekanizmadır. ama bu mükemmel işleyen sistem bazen kişiye rahatsızlık veren küçük veya büyük olumsuz yaşam olayları olması durumunda aksar ve anı ağlarına bağlanmayan bu ''işlenmemiş'' anılar, olay anındaki duygu, düşünce ve beden duyumları ile olduğu gibi saklanarak tetiklemeye hazır biçimde depolanır. bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir. terapide adaptif bilgi i̇şleme modeli uygulanarak anıların aksayan işleme süreci aşılmakta, hastada psikopatolojiye neden olan durum düzeltilmektedir. (shapiro f. 2001)
bu başlıktaki 14 giriyi daha gör