emperyalizm

1 /
tikac tikac
ülkeleri ve insan topluluklarını siyasi, ekonomik, dini ve kültürel bakımından tesir ve emri altına alma faaliyeti, sınır genişletme, yayılma hırsı, sömürgecilik
comatose comatose
diğer ülkelerin her türlü değerlerini sömürerek kendine çıkar sağlama üzerine dayanan siyasi politika. sanayileşme süreciyle birlikte batılı sanayileşmiş devletlerin yeterli hammadde ve pazar bulamadıklarından girdikleri arayışlar doğuda eğitimsiz kalmış ülkeleri bu tür ihtiyaçlarını giderme amacıyla kullanmasıyla başlamıştır. günümüzde birçok alanda devam etmektedir. kapitalizm le alakası yoktur, kapitalizm in sonucu olabilir ancak.
eros eros
insani değerleri yok etmeyi modernleşme sayan yok edemiyorsan asimile et anlayışına dayanan tiksinç politika.. ayrıca osmanlı'nın yapmadığı (yapamadığı değil yapmadığı) için sonunu hazırlamıştır.. bu olitika yüzlerce kültürü doğrudan yok ettiği gibi milyonlarca bitki ve hayvan türünü de dolaylı yoldan yer-yüzünden silmiştir.. herşey gibi tamamen kötü değildir ama zulm etmeden ve yok etmeden kendi kendini idame ettiremiyecek ve faşist anlayışa başarıyla hizmet edecek kadarda şeytani bir siyasettir
foundeep foundeep
bir ulus veya devletin gücünü ve etkisini başka uluslar, bölgeler veya halklar üzerine genişletmesi ve buna bağlı olarak kendi sınırları ötesindeki halklar üzerinde uyguladığı, rızaları olmaksızın, kontrol kurma politikasıdır.
emperyalizm terimi latince “imperium” sözcüğüne dayanmaktadır ve diktatörlük gücü, merkezî hükümet, keyfî yönetim metotları anlamına gelmektedir.
beloplatnoo beloplatnoo
girdiği her ülkede öncelikle o ülkenin gençliğini hedef alan ve gençliğin kendisine karşı mücadele etmesini engellemek için gerici ve faşist akımları destekleyen sömürgeciliğin günümüzdeki adı.
farazi farazi
türk dil kurumu emperyalizmi ;''bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık.'' olarak tanımlamış fakat bir çok hayat için farklı anlamlar taşıyabilir.amerikalı bir çocuk için hiç birşey olabileceği gibi afgan çocuk için ölüm manasına gelebilir,etiyopyalılar için aç kalmak,ıraklılar için varlık içinde yokluk çekmek olabilir,yani insanlar yaşadıklarıyla tanımlıyorlar herşeyi.bu noktada aklıma eski hocamın sözü geldi; tanımlamaları hiç sevmezdi hepsinin öznel olduğunu düşünürdü "herkesin kendi tanımlamaları vardır,sözlükler doğru değildir"derdi.bence de bu kısmen doğru ve insanlara getirdiği fayda ya da zarar nedeniyle emperyalizm’in tanım farklılığına uyuyor.işte bu noktada benim keşkem ortaya çıkıyor;keşke emperyalizm’in manası ahmedinecad’dan,bush’a,ıraklıdan ingilize kadar aynı olsaydı.

''bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir'' demiş churchill vampiri,bunu ne için dediğini veya gerçekten söyleyip söylemediğini anlayamayacağım.işte dünyayı kanla boyamaya çalıştı bu katiller,başardılar da;makedon’u yunan’a,yunan’ı türk’e,türk’ü ermeni’ye,ermeni’yi,azeri’ye düşürdüler.ne için?

benim sıkıntım tüm bunları orta yaşlardaki kendi ekmeği peşinde koşan amcalara anlatamayışım;’’bunlar karın doyurmuyor’’ genç diyip susturuyorlar,haklılar da.inşaallah biz daha bilinçli olacağız,uyuyakalmayacağız ve bu sivrisinek bizi de sokup uyuşturmayacak!

evet,sorunlar ve tanımlar bunlar.çözüm mü ne? sanırım sadece evimizin camından sarkan dala değil,bütün bir ağaca bakabilmek..
düzgün kayar düzgün kayar
kapitalist sistemin yapısal krizlerini dünya yüzeyine yayarak yedeklemesini sağlayan olgudur.bir nevi bilimsel sosyalizmin ön-gördüğü, kapitalist bunalım ve tarihsel işçi sınıfı bilinçlenmesinin kol kola sosyalist düzenlemeye geçişi sağlayacak zincirini koparan (-geciktiren) halkadır. lenin, emperyalizm olgusuyla beraber sosyalist devrimin önceliğinin sömürü altındaki coğrafyalara kaymış olduğunu formüle eder.mahir çayan da leninizmin bu karakteristiği üzerinden emperyalizmin çeşitli safhalarını, sömürünün üzerini örten yeni bir sermaye ihracını-yeni sömürgeciliği ve suni denge teorilerini ortaya atmıştır.emperyalizm onun sınıfsal ve tarihsel kökeninden, sermayeden ayrı düşünülemez. anti-emperyalizm, altı, kapitalist güdülerin "gerçek" farkındalığı ile doldurulamadığı zaman havada kalan ve boş bir duruşa dönüşür.evrensel bir yahudi şeytanlığı gibi olayın temelini çarpıtmakla sonuçlanan, yanlış gösteren paranoyalara sebep olur.

ayrıca türkiye'de sosyalist teori içi tartışmalardan örneklemeler için,
(bkz: asya tipi üretim tarzı)
(bkz: milli demokratik devrim)
portakallı haribo mahmut portakallı haribo mahmut
yayılma ve sömürme esası üzerine çalısan bir felsefe ve yönetim biçimi. zira sömürmek istemese neden yayılsın değil mi? amaç yeni pazarlar bulmaktır günümüzde ise kapitalizm ile birlikte anılmaktadır.

afrika’da bir kabile reisinin sözü;
-yıllar önce beyaz adamlar buralara geldiği zaman bizim topraklarımız, onların ise elinde incil, boynunda haç vardı. bize gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiler. gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde incil, boynumuzda haç; onların elinde ise bizim topraklarımız vardı.
1 /