emperyalizm

4 /
ketboğa ketboğa
külliyen zarar bir sistem veya düşünce tarzı değildir. her ne kadar emperyalist ülkeler girdikleri ülkeleri sömürse, insanlarını bunu yaprak aşağılasa da yani onları bir hiç saysa da onlara belirli ölçüde veya tamamen medeniyetini kabul ettirir. emperyalist yani güçlü ülkelerin gazabına uğrayanlar genellikle geri toplumlar olduklarından böylelikle üstün medeniyet sahiplerinden bir nebze olsun pay alır.

mesela aztekleri, mayaları bile buna örnek gösterebiliriz. ispanyollar bunları hoplattıktan sonra oranın barbar, insan etini tüketmekte bir zarar görmeyen insanları medeniyetle tanıştılar. aynı şekilde afrika'da da benzer bir tablo avrdır. bu kıtanın en gelişmiş ülkesi güney afrika'dır. peki neden güney afrika'dır? çünkü beyaz ırk mensuplarının ciddi bir oranı vardır burada. sömürgecidir bunlar, emperyalisttir ve oranın yerli halkına köle muamelesi yapmıştır (bkz: apartheid) yakın zamana kadar. ancak bugün güney afrika'nın zencileri diğer ırkdaşlarına göre çok daha iyi bir seviyede ise bu beyazlar sayesindedir. -bir de utanmadan beyazlara çemkirirler. -

almanların nambiya'da yaptıkları, fransa'nın orta afrika'da yaptıkları malum. ancak bunlar onlara yapılmasaydı zaten günümüzden 100 yıl geriyi yaşayan o insanlar ikiyüz yıl geriyi yaşacaklardı belki de. düşünsenize ya hu cezayirliler fransızca konuşuyor ve hallerinden gayet memnun. fransızlar gitmeseydi etiyopya gibi olacaklardı.
en gereksiz monsieur en gereksiz monsieur
imparatorluk haline gelmenin kısır döngüsüdür. egemenliği sürdürmek için gerekli kaynak ihtiyacının iç girdilerden sağlanabilecek miktarın üzerine geri dönüşsüz olarak çıktığı denge sınırı geçildiğinde içine girilen sarmaldır.

bu noktaya gelen politik-ekonomik yapı, sistemin kendi kendisi üzerine yıkılacağı noktaya kadar yayılarak büyümeye devam etmek zorundadır. kaynak maliyetleri en önemli değişken olduğundan, bu konuda en verimli yol olan köleleştirne ve sömürü stratejisinden yüzyıllardır vazgeçilememiştir. bu konuda günümüze ait tek yenilik, verimlilik artışı için geçmişin pahalı askeri işgal tekniklerinin artık yerini yerel işbirlikçi destekli kültürel ve ekonomik işgale bırakmış olmasıdır.
kaliteli pezevenk kaliteli pezevenk
sanayinin büyük denetçilerinin anayurtta satamadıkları ya da kullanamadıkları malları ve sermayeyi elden çıkarmak için, dış pazarlar ve yatırım alanları arayarak, fazla sermayelerinin yatağını genişletmeleridir.
bombacı kazım bombacı kazım
artık yöntemi değiştirmiştir. yeni yöntem silahlı işgal değildir. yeni yöntem halkı kullanarak yönetimleri al aşağı etmektir. yeni dünya düzeninde biliyorsunuz ülkeler ve devletler olmayacak. emperyalizm kendi gücünü kullanmak yerine hedef ülkenin insan gücünü kullanmaktadır. evet bir devrim olmaktadır doğru, ama bu devrim halka yarar gibi görünse de aslında emperyalistlere yaramaktadır. emperyalizm dediğim şey amerika, almanya, nato, bm falan değildir artık. emperyalizm kapitalist ekonomik sistemin patronları olan milletsiz, ülkesiz ve ırksız rockefeller, rothschild gibi adamlardır, bu adamlar amerika'nın ve avrupa'nın da kaosa sürüklenmesini ister çünkü bu sayede kendilerine daha çok muhtaç olacaklardır. soros ve rotschild wall street eylemlerini desteklediklerini açıklamıştır. bu yüzden bunun tek mantıklı açıklaması bu olabilir. aynı zamanda obama'ya karşı da bir savaş yürütülmektedir şu anda. anonymous gibi örgütler de bu adamların izni olmadan bu kadar büyüyemezler. aynı şekilde wikileaks, başka bir leaks vardı finans sektörüyle ilgili adını unuttum, işte bunlar küresel çapta kaos çıkarmak için varlar... 3. dünya kaosu yumuşak güç ile çıkarılmak isteniyor. bu yöntem hem daha az masraflı, hem maddi olarak daha az yıkıcı. yani özgürlükler ve demokrasi bahane edilerek yeniden şekillendirmek.
arctic fur ve elementium plated exhaust pipe arctic fur ve elementium plated exhaust pipe
dünyanın ve ülkenin istisnasız her tarafında türlü çeşitli pislik dönüyor; insanların kaderleri üzerinde oynayanların spekülasyonları, iddia iddia müdahale planları iken; ülkeleri, ekonomik krizin en derinlerinde debelenen insanların büyük bir kısmının, gün sonunda, futboldan bahsetmesidir. - geri kalanı da demagoji yapar, sallayan liberalinden (sağ) okuduğunu ezberlemiş liberaline. (sol gösteren sağ)
elcordobez elcordobez
dilimize tam olarak tercümesi sistemli bir şekilde sömürü olarak yapılabilir. sanırım emperyalizm meselesini dünyada en yanlış anlamış halklardan biriyizdir. bu meselenin çözümlemesini biz solcular bile tarihsel olarak yapamadık. geçen yüz yılda devrimin ıskalanmasının önemli nedenlerinden biri de bu çözümlemedeki güdüklüğümüz olabilir.

yıllarca meydanlarda ''kahrolsun amerikan emperyalizmi'' diye bağırdık durduk. peki rus emperyalizmi ne olsun? yaşasın dursun mu o? çin devletinin kendi halklarına uyguladığı emperyalizme bağıracak iki sözümüz yok mu? kendi egemenlerimizin halklarımıza karşı en yoğunundan uyguladığı emperyalizmi ne manada çözümlemeli? peki bölge devletlerinin kendi halklarına çektiği zulüm derecesinde emperyalizm?

sağın emperyalizm anlayışı ise tam bir faciadır. özellikle siyasal islamcıların abd donanmasına karşı kıldığı namaza rağmen hala halkımızdan gördüğü itibar paradoksal facialardan biridir. 1970'li yıllarda ülkü ocakları bünyesinde kurulan komünizmle mücadele dernekleri abd sermayesiyle kurulmuştur.

emperyalizm meselesi göründüğünden çok karmaşık bir meseledir. daha sonra çözümlemeye devam edeceğim.
4 /