endüstri mühendisliği

ergün penbe ergün penbe
mühendislik mesleğinin kişiliğine kavuşması ve belli standartlara uyması 19. yüzyılda gerçekleşmiş olmakla birlikte mühendislik faaliyetleri medeniyetle hemen hemen aynı yaştadır.hatta medeniyet tarihi ile mühendislik tarihinin aynı olduğu bile söylenebilir.bir önceki kesimde genel çizgileriyle açıklanan meslek olabilmenin koşulları gözönüne alındığında, ilk mühendislik mesleğinin makina mühendisliği olduğu görülmektedir. bunun tarihi ise, amerika makina mühendisleri odasının kuruluş tarihi olan 1880 dir. bunu izleyen meslek kuruluşları ise, 1884 te elektrik mühendisliği ve 1908'de kimya mühendisliği olmuştur. amerika endüstri mühendisleri odasının kuruluşu ise 1948'de gerçekleşmiştir.

mühendisliğin öngörülen niteliklere sahip bir meslek olarak geçmişi yüzyıldan fazla olmakla birlikte, mühendislik faaliyetlerinin çok daha uzun bir geçmişe sahip olduğu inkar edilmesi mümkün olmayan bir gerçektir.bunu en belirgin kanıtlarını eski mısır'da görmek mümkündür.eski mısır'daki sulama kanalları i̇nşaat mühendisliğinin en ilginç örnekleri sergilemektedir.bunun yanısıra tasarım,projeleme,örgütleme ve proje kontrolu açılarından, manivela dışında hiçbir mekanik aracın bulunmadığı bir ortamda yapılan pramitlerin inşaatları tüm zamanların en iyi mühendislik çalışmaları olarak görülmektedir.her biri 2.5 ton ağırlığındaki 2 300 000 bloktan oluşan bir pramitin bugünün olanakları ile yapılması bile oldulça zor bir iştir.bu olayları izleyen yıllarda ve çağlarda, insanların ve toplumların yaşam savaşı içinde bilim ve onun çeşitli konulardaki uygulamarı olan mühendislikte artan bir hızda gelişmeler olmuştur.

19. yüzyılda bilim ve mühendislikteki gelişmelerin yanısıra buhar gücünden de yararlanmanın sonucunda 1. endüstri devrimi gerçekleşmiştir.endüstri devriminin oluşumu ile birlikte planlama, örgütleme ve yönlendirmesi daha zor olan ve yönetimi için özel beceriler gerektiren üretim sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır.bu üretim sistemleri eskiye göre oldukça karmaşıklaşmıştır.endüstri devrimi öncesi yakın kişisel denetimle gerçekleştirilen özellikle planlama ve örgütlendirme işlevlerindeki yetersizlik sistemlerin karmaşıklaşmasıyla daha da artmıştır.böyle insan, makina, malzeme ve paradan oluşan sistemlerin tasarım, geliştirme ve kuruluşuyla ilgilenecek ve özellikle sistemin insan boyutunada önem verecek bir mühendislik dalına gereksinim duyulmaya başlanmıştır. bu gereksinim sonucunda endüstri mühendisliği konusunda çalışmalara başlanmıştır.

bu tarihçeden sonra dünyada yapılan genel tanımlamaların bir karmasını yapcak olursak:

temel amacı, etkinliği ve verimliliği artırmak olan endüstri mühendisliği’nin başlıca konuları olarak; verimlilik analizi, değerlendirmesi ve yönetimi, işbilim ve iş etüdü, iş yeri düzenleme, iş güvenliği, yatırım analizi ve planlaması, kuruluş yeri seçimi, finansman yönetimi, mühendislik ekonomisi, karlılık analizleri, üretim planlama ve kontrol, satış tahminleri, malzeme yönetimi, lojistik ve stok kontrol, kalite kontrol ve güvenilirlik, standardizasyon, değer analizi, maliyet düşürme, araştırma ve geliştirme yönetimi, teknoloji transferi, bilgisayar destekli tasarım, imalat ve planlama, grup teknolojisi, esnek imalat sistemleri, yapay zeka ve uzman sistemler, bakım planlaması ve kontrolü, stratejik planlama, yönetim ve organizasyonel planlama, insan gücü planlama, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, proje yönetimi vb. sayılabilir.

sonuç olarak,endüstri mühendisliği çok çeşitli, geniş bir hizmet alanına yayılmış, insanları, bilgiyi, meteryalleri, malzemeyi, enerjiyi, işlemleri integre ederek, bu karışımı en iyi bir şekilde kullanıp,sistemlerin performansını optimum düzeye indiren, şirketlerin veya herhangi bir organizasyonun ilerleme kaydedebilmesi için en büyük potansiyele sahip mühendislik dalıdır.
bu başlıktaki 188 giriyi daha gör