endüstri mühendisliği

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
crackerjack
insan, makine, malzeme, hammadde, işgücü ve para gibi kavramların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak işletmelerin performansını artıran "endüstri mühendisliği"yle ilgili eğitimin verildiği bölüm.
briseis
bölüm mezunları endüstri mühendisi ünvanını alırlar ve hemen hemen her sektörde çalışabilme özelliği ve aynı sektörlerin endüstri mühendislerine olan mutlak ihtiyaçları onları ayrıcalıklı kılar.
kornish
kesinlikle saygı duyduğum, özellikle verim yönünden yaptıkları çalışmaların sonucu çok somut olan bölüm.
ama sevemiyorum kendisini, bence lisans için uygun değil gibi. sanki master'da dal seçimi falan olarak yapılırsa daha iyi olur.
wondrous
her mühendisin az çok sahip olması gereken bir nosyonun dört yıllık lisans programı haline getirilmişi.

modern üretim mantığıyla beraber endüstri mühendisliği çok değerli bir yere sahip olsa da görünen o ki türkiye'de insanlar bu uzmanlık dalını biraz olsun götünden anladıkları için olması gereken pozisyona getirememişlerdir. üretimde ana rol oynayan mühendislik dallarının verimini arttırıcı faaliyetleri bu mühendislerle eksiksiz bir koordinasyon içinde gerçekleştirmesi gerekirken kimi endüstri mühendislerinin doğrudan süreçlere burnunu sokmaya çalıştığı, araç olması gerekirken amaç olma gayretinde bulunduğu görülmemiş durumlar değildir.

şahsi fikrim, endüstri mühendislerinin potansiyellerinin tümünü kullanmadıkları, halihazırda çalışma hayatlarında işletmelerinin hizmetine sundukları bilgi yüzdelerinin büyük oranda diğer mühendislik dallarına mensup kişilerin de haiz olmaları gereken yöntemlerden ibaret olduğudur.

endüstri mühendisliğini işletmelerine layıkıyle uygulayan varsa onları tenzih etmek gerekir ama bilhassa iş hayatına henüz atılmamış endüstri mühendisi adaylarının çoğunun benimsemek istedikleri motto maalesef "biz yöneticiyiz, kravatı takıp masa başında otururuz" şeklindedir.

hala üniversite birinci sınıf tavrıyla endüstri mühendisliğini tanımlarken "light mühendislik" veya "hardcore işletme" cümlelerini kullananlar da yok değildir. eğer endüstri mühendisi olmaya desturlanmış biri bu lafı ediyorsa ricam odur ki yarın gidip okulunu bıraksın, dağda sürü verimiyle uğraşsın, mera etüdü yapsın.

endüstri mühendisi eğer bir yerlere gelmek arzusundaysa rahatlığı bir kenara bırakıp üretim prosesinin ana mimarı olan mühendislerin yaptığı işi incelemeli, en azından bu süreçlerin okur yazarı olmalıdır.

endüstri mühendisi, "mühendislik" ünvanını unutup, sade bir işletmeci, bir ekonomist edasıyla, salt para pul derdiyle mühendislik süreçlerini kuşa çevirmeye niyetlenir, bu niyetini de diğer ana dallardaki mühendislerle yarışamayacak kadar düşük bir bilgi seviyesiyle hayata geçirmeye çalışırsa çalıştığı işletmede olsa olsa öğle yemeklerinin makara konusu olabilir. bu açıdan endüstri mühendisinin işi zordur. bildiğim kadarıyla akademik hayatta verilen mühendislik bilgisi çok temel düzeyde kalmakta, endüstri mühendisinin önüneyse verimini arttıracağı mühendislik çalışmalarıyla ilgili edinmesi gereken sağlam bir bilgi yumağı yığılmaktadır.

eğer bu seviyeye kendini getirmeye üşeniyorsa, endüstri mühendisinin karizması ve işe yararlığı kapı komşusu hayriye teyze'nin övgülerine, kız isteme ritüellerine konu olmaktan öteye gidemez, iş hayatında ön muhasebe elemanından pek bir farkı olmaz.
ergün penbe
mühendislik mesleğinin kişiliğine kavuşması ve belli standartlara uyması 19. yüzyılda gerçekleşmiş olmakla birlikte mühendislik faaliyetleri medeniyetle hemen hemen aynı yaştadır.hatta medeniyet tarihi ile mühendislik tarihinin aynı olduğu bile söylenebilir.bir önceki kesimde genel çizgileriyle açıklanan meslek olabilmenin koşulları gözönüne alındığında, ilk mühendislik mesleğinin makina mühendisliği olduğu görülmektedir. bunun tarihi ise, amerika makina mühendisleri odasının kuruluş tarihi olan 1880 dir. bunu izleyen meslek kuruluşları ise, 1884 te elektrik mühendisliği ve 1908'de kimya mühendisliği olmuştur. amerika endüstri mühendisleri odasının kuruluşu ise 1948'de gerçekleşmiştir.

mühendisliğin öngörülen niteliklere sahip bir meslek olarak geçmişi yüzyıldan fazla olmakla birlikte, mühendislik faaliyetlerinin çok daha uzun bir geçmişe sahip olduğu inkar edilmesi mümkün olmayan bir gerçektir.bunu en belirgin kanıtlarını eski mısır'da görmek mümkündür.eski mısır'daki sulama kanalları inşaat mühendisliğinin en ilginç örnekleri sergilemektedir.bunun yanısıra tasarım,projeleme,örgütleme ve proje kontrolu açılarından, manivela dışında hiçbir mekanik aracın bulunmadığı bir ortamda yapılan pramitlerin inşaatları tüm zamanların en iyi mühendislik çalışmaları olarak görülmektedir.her biri 2.5 ton ağırlığındaki 2 300 000 bloktan oluşan bir pramitin bugünün olanakları ile yapılması bile oldulça zor bir iştir.bu olayları izleyen yıllarda ve çağlarda, insanların ve toplumların yaşam savaşı içinde bilim ve onun çeşitli konulardaki uygulamarı olan mühendislikte artan bir hızda gelişmeler olmuştur.

19. yüzyılda bilim ve mühendislikteki gelişmelerin yanısıra buhar gücünden de yararlanmanın sonucunda 1. endüstri devrimi gerçekleşmiştir.endüstri devriminin oluşumu ile birlikte planlama, örgütleme ve yönlendirmesi daha zor olan ve yönetimi için özel beceriler gerektiren üretim sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır.bu üretim sistemleri eskiye göre oldukça karmaşıklaşmıştır.endüstri devrimi öncesi yakın kişisel denetimle gerçekleştirilen özellikle planlama ve örgütlendirme işlevlerindeki yetersizlik sistemlerin karmaşıklaşmasıyla daha da artmıştır.böyle insan, makina, malzeme ve paradan oluşan sistemlerin tasarım, geliştirme ve kuruluşuyla ilgilenecek ve özellikle sistemin insan boyutunada önem verecek bir mühendislik dalına gereksinim duyulmaya başlanmıştır. bu gereksinim sonucunda endüstri mühendisliği konusunda çalışmalara başlanmıştır.

bu tarihçeden sonra dünyada yapılan genel tanımlamaların bir karmasını yapcak olursak:

temel amacı, etkinliği ve verimliliği artırmak olan endüstri mühendisliği’nin başlıca konuları olarak; verimlilik analizi, değerlendirmesi ve yönetimi, işbilim ve iş etüdü, iş yeri düzenleme, iş güvenliği, yatırım analizi ve planlaması, kuruluş yeri seçimi, finansman yönetimi, mühendislik ekonomisi, karlılık analizleri, üretim planlama ve kontrol, satış tahminleri, malzeme yönetimi, lojistik ve stok kontrol, kalite kontrol ve güvenilirlik, standardizasyon, değer analizi, maliyet düşürme, araştırma ve geliştirme yönetimi, teknoloji transferi, bilgisayar destekli tasarım, imalat ve planlama, grup teknolojisi, esnek imalat sistemleri, yapay zeka ve uzman sistemler, bakım planlaması ve kontrolü, stratejik planlama, yönetim ve organizasyonel planlama, insan gücü planlama, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, proje yönetimi vb. sayılabilir.

sonuç olarak,endüstri mühendisliği çok çeşitli, geniş bir hizmet alanına yayılmış, insanları, bilgiyi, meteryalleri, malzemeyi, enerjiyi, işlemleri integre ederek, bu karışımı en iyi bir şekilde kullanıp,sistemlerin performansını optimum düzeye indiren, şirketlerin veya herhangi bir organizasyonun ilerleme kaydedebilmesi için en büyük potansiyele sahip mühendislik dalıdır.
1