enis batur

ağula ağula
aristokrat yanı şairliğine gölge düşürdüğünden bu ad bana bir villada salonun ortasına serilmiş sofrabezini çağrıştırır.
bu başlıktaki 60 giriyi daha gör