entegrasyon

gereksiz diploma gereksiz diploma
yaklaşık olarak ifade ediyorum, asimilasyonun yeni versiyonudur, 3 nesili eğitmek kendi toplumumuzun kültürünü empoze etmek ve toplumsal etik, ahlak ve edep kurallarınıza tam riayet edilmesini sağlamak anlamına gelmektedir. bu konuda dünyanın en başarılı ülkeleri yine batımızda yer almaktadır.
bu başlıktaki 4 giriyi daha gör