entry ler arasındaki büyük beyaz dikdörtgen boşluk