epikuros

path path
günümüzden binlerce yıl önce bile katı determinist evren modeline karşı çıkmış, tesadüflere yer vermiştir. büyük adamdır.
alice abernathy alice abernathy
azla yetinip (ekmek, su, şarap, tatlı sohbet) mutlu olma felsefesini geliştirmiş, öğretisini atina'da bulunan bir bahçede yaymış ve bu bahçe içerisinde materyalize etmiş, klasik çağda pek sevilmemiş ancak hellenistik çağ ile roma dönemlerinde çok ciddiye alınmış atomist bir filozof. anaksagoras gibi yunan fizyologlardan ya da fizikçilerden farklı olarak esas ilgi alanı etik konulardır. günümüzde herhalde en çok ölüm varsa ben yokum ben varsam ölüm yok değişi ile ünlüdür.