erlik

easy company easy company
şamanist türklerde ölüm ve günah tanrısı. tengri'nin yarattığı ilk şeylerden biridir. daha sonra gururundan dolayı tengri ile takışmış ve yeraltına hapsedilmiştir. bir inanışa göre insanların yaratılmasına da katkıda bulunmuş ve onlara günahı öğretmiştir.
bu başlıktaki 6 giriyi daha gör