erlik

easy company easy company
şamanist türklerde ölüm ve günah tanrısı. tengri'nin yarattığı ilk şeylerden biridir. daha sonra gururundan dolayı tengri ile takışmış ve yeraltına hapsedilmiştir. bir inanışa göre insanların yaratılmasına da katkıda bulunmuş ve onlara günahı öğretmiştir.
charlienin dorduncu melegi charlienin dorduncu melegi
yunan mitolojisinin hades'i ile semavi dinlerin şeytan figürünün karışımı olan türk tanrı.*

erlik, kudretli demektir, erklig sözcüğünden türediği düşünülmektedir. aşağı dünya'ya mensuptur ve ölüm tanrısıdır. kimi kaynaklara göre ölüm tanrılığı, onun gün ağarırken yıldızları öldüren bir yiğit olması sebebiyle kendisine verilmiştir, kimi kaynaklara göreyse de erlik, ülgen tarafından, özellikle ölüm tanrısı olması için yaratılmıştır. kıvırcık saçlı, güçlü, çatık kaşlı ve yaşlı olarak betimlenir. yeraltının 9. katında demirden bir sarayda yaşar, oturduğu gümüş tahtından ölümleri ve cezaları yönetir. sarayının altında, yani yerin 9. katının altında cehennem bulunur, burada günahkarlar yanar.

erlik, her mitolojideki hemen hemen her tanrı gibi kendisine kurban verilmesini ister, kendisine kurban vermeyenleri cezalandırır; onları yanına, aşağı dünyaya alır ve kendisine köle yapar. bence erlik, kurban konusundaki tutumu göz önüne alındığında, psikopatlıkta artemis'le yarışabilir*, zira erlik, şaman kendisine kurban sunmaya gelirken 9 kızını birden şamanın üzerine yollar, kızlar da cinsel cazibeleriyle şamanı kandırıp yatağa atmaya çalışırlar. eğer şaman tuzağa düşer ve kızlarla yatarsa erlik'in cinleri tarafından cezalandırılır. kardeşim kurban istiyorsan bırak getirsin adam neden kurcalıyorsun. yani kadir inanır'ın serpil çakmaklı'yı dövmesi gibi bir şey bu. daha da bir şey demiyorum.

erlik'e deli gibi kurban verilmesi ve erlik'in yerin 9. katında yaşaması, 9 kızı ve 9 oğlunun olması, 9 sayısının eski türklerde kutsal olduğu da göz önüne alındığında, erlik'in epey saygı gören ve çekinilen tanrılardan olduğunu gösterir nitelikte.

her şeye rağmen, erlik türk mitolojisi'ndeki en sevdiğim tanrıdır.