ernst bloch

crimson crimson
şair ruhlu bir ütopyacı marksist alman bir felsefeci. edgar a poe öyküleriyle kafkaesk anlatı arasında gidip gelen bir tarzda yazdığı ve varoluşa dair hikayeler barındıran "izler" kitabı çok güzeldir.

"..evet, siz yağmur yağdığını düşünün sadece. bunu hisseden ve aniden buna hayret eden, çok geride, çok ilerideydi. aslında dikkatini çeken şey azdı ama yine de birdenbire tüm soruların kökenine yaklaşmıştı. gençlikte genellikle böyle açık ver saftır ahengimiz. pencereden dışarı bakar, yürür, durur, uykuya dalar, uyanırız, her zaman aynı hikayedir ve sadece şu boğuk duyguda ışır: her şey ne kadar da tekinsiz 'var olmak' ne kadar da karşı konulamayacak denli tuhaf! bu formül bile fazladır, sanki tekin olmayan sadece 'var olma' dan ileri gelirmiş gibi görünür. fakat insan hiçbir şeyin olmadığını düşünürse, bu daha az esrarengiz değildir. bunu anlatmak için tam yerinde kelimeler yoktur, ya da insan ilk hayrette kalışı eğip büker."