eskatoloji

die for morrison die for morrison
"birçok din, öğreti veya kültte dünyanın sonu gelecekte olacak bir olay olarak kutsal metin, mit veya folklorda belirtilir. daha geniş bir açıdan, eskatoloji mesih, mesih çağı, ahiret ve ruh gibi konuları da kapsayabilir. farklı inanışların eskatolojik inançları ve düşünceleri farklı olsa da belli benzerlikler var olabilir."

daha kısa bir tanım: öteki dünya bilgisi. konuları dünyanın sonu, ölüm ve ölüm sonrasındaki dirilme olan doktrin.

bazı kaynaklarda eşatoloji olarak da geçebilmektedir.