evet

rasmus rasmus
ivmek kelimesinden türediği (değiştiği) varsayımı ağır basmaktadır..

öztürkçe olan ivmek fiili "çabuk davranmak" manasındadır * bu fiilden türeyen ivedi, ivme gibi kelimelere aşinayız..

evet de "tereddütsüz, çabucak kabul etmek" anlamında kullanılagelmiş olabilir. ivedi ile benzeşiyorlar bu yönden..
bu başlıktaki 43 giriyi daha gör