evren

1 /
whisper whisper
pozitivizme göre saat gibi çalışan mekanik bir obje ya da bir makinadır. enerjisi bitinceye kadar belli bir düzende devinimini sürdürür.

pozitivizm ötesi paradigmaya göre ise; bileşenlerinin ayrıştırılıp tekrar tersi bir süreçle yerlerine yerleştirildiği mekanik bir yapı olarak anlaşılamaz, holografiktir.
leo leo
adı evren olanlar ortaokulda salak arkadaşlarının evren tanımını öğrendiklerinde -ahahah olum senin içinde herşey var bizde senin içindeyiz folloşsun sen gibi salak muhabbetlerini çekmek zorunda olan insan modeli.

not:kendimden biliyorum
thor thor
içinde milyonlarca güneş sistemi benzeri sistemler, nebulalar, galaksiler barındıran ve sürekli olarak genişlediğine inanılan düzen. boş gibi algılansa da boş değildir.
henüz tam anlaşılmamıştır ama yavaş yavaş sırlarını bize sunmaktadır.
hansvoralberg hansvoralberg
pozitif eğriliğe sahip ve sürekli olarak genişleyen bir olgudur.

riemann matematiksel denklemlerinde bazı gerçeklerin altını çizer.

1. evrendeki galaksiler dünyamızdan uzaklaşmaktadır.
2. galaksilerin dünyadan uzaklaşma hızları uzaklıkla kabaca doğru orantılıdır.
3. galaksilerin hızları ile dünya arasındaki uzaklığın oranı kabaca sabittir.

bu üç önerme bize gelecekte galaksilerin bizden daha da uzaklaşacaklarını ve geçmişte bize daha da yakın olmuş olduklarını ispatlar. einstein görelilik teorisinde riemann'ın bu denklemlerini kullanarak içinde bulunduğumuz evreni ancak zaman boyutunu da katarak belirtebileceğimizi göstermiştir. böylelikle evreni değerlendirirken genişleyen bir nesneden bahsettiğimiz için hangi fiziksel evreni kastettiğimizi zaman parametresini belirterek göstermeliyiz.
la bebe la bebe
ankara merkeze 171 km uzakta olan,eski adı çıkınağalı olan ve her nasıl olduysa memleketim olmasına rağmen çoğu zaman unuttuğum bu yeri dönemin cumhurbaşkanı kenan evren'in ziyaret etmesi sonucu onun adı verilen ilçe
asosyal demokrat asosyal demokrat
birileri tarihini özetlemiş. kısaymış.

"quantum fluctuation. inflation. expansion. strong nuclear interaction. particle-antiparticle annihilation. deuterium and helium production. density perturbations. recombination. blackbody radiation. local contraction. cluster formation. reionization? violent relaxation. virialization. biased galaxy formation? turbulent fragmentation. contraction. ionization. compression. opaque hydrogen. massive star formation. deuterium ignition. hydrogen fusion. hydrogen depletion. core contraction. envelope expansion. helium fusion. carbon, oxygen, and silicon fusion. iron production. implosion. supernova explosion. metals injection. star formation. supernova explosions. star formation. condensation. planetesimal accretion. planetary differentiation. crust solidification. volatile gas expulsion. water condensation. water dissociation. ozone production. ultraviolet absorption. photosynthetic unicellular organisms. oxidation. mutation. natural selection and evolution. respiration. cell differentiation. sexual reproduction. fossilization. land exploration. dinosaur extinction. mammal expansion. glaciation. homo sapiens manifestation. animal domestication. food surplus production. civilization! ınnovation. exploration. religion. warring nations. empire creation and destruction. exploration. colonization. taxation without representation. revolution. constitution. election. expansion. industrialization. rebellion. emancipation proclamation. invention. mass production. urbanization. ımmigration. world conflagration. league of nations. suffrage extension. depression. world conflagration. fission explosions. united nations. space exploration. assassinations. lunar excursions. resignation. computerization. world trade organization. terrorism. internet expansion. reunification. dissolution. world-wide web creation. composition. extrapolation?"

(bkz:http://members.bellatlantic.net/~vze3fs8i/hist/hist.html
1 /