evte

duckling duckling
evde kelimesindeki "-de" ekinin gereksiz yere sertleştirilmiş hâlidir.

bazı yörelerimizde bu tip benzeşme örneklerine rastlamak mümkündür.
bu başlıktaki 1 giriyi daha gör