ezilenlerin ramazanı sosyalizmdir

johannstock johannstock
devrimden sonra işçi sınıfı eski kapitalist düzeni yâd etmek için her gün bir kuru ekmek, soğan ve musluktan akan şebeke suyu ile orucunu açacak.